Griet Smaers

uw vertegenwoordiger in de Kamer en in Geel

Met volle goesting heeft Griet mee het nieuwe politieke jaar op gang getrokken

Jobs, jobs, jobs! Dat was en is het leidmotief van deze regering. In zijn beleidsverklaring, afgelopen dinsdag voor de Kamer, zette de eerste minister de beleidskeuzes van de meerderheid voor het komende jaar in de verf. Hoewel het opnieuw een aartsmoeilijke opgave was, is de regering er evenwel in geslaagd om tot een evenwichtig akkoord te komen, waarin zowel wordt ingezet op economische groei als op sociale vooruitgang.

De economische groei zien we op verschillende plaatsen terug. De concurrentiekracht van onze bedrijven is verbeterd, er is een aanzienlijk aantal nieuwe ondernemingen bijgekomen terwijl het aantal jobs en het beschikbaar inkomen sterk zijn toegenomen. De werkloosheid daalt verder. De kritiek van de oppositie, al zouden deze effecten enkel te wijten zijn aan de internationale economische heropleving, is onterecht. De Nationale Bank toonde immers duidelijk aan dat zonder de keuzes van deze regering er nooit zoveel jobs zouden zijn bijgekomen.

Bovendien zorgt deze regering voor een efficiënte hervorming van de vennootschapsbelasting, waarbij we sterk inzetten op een lastenverlaging voor KMO’s en kleine zelfstandigen. De fiscaliteit wordt rechtvaardiger, waarbij we niet meer belasten, maar wel anders belasten, en waarbij achterpoortjes gesloten worden, misbruik wordt tegengegaan en de fiscale controles worden verscherpt.

Doen wat moet om onze huidige en toekomstige welvaart veilig te stellen, zit in het DNA van CD&V. Griet steunt de hervormingsagenda van de regering dan ook voluit.

Reacties gesloten.