Griet Smaers

uw vertegenwoordiger in de Kamer en in Geel

Ouders van kinderen met een beperking lopen belastingvoordeel mis

Ouders van kinderen met een beperking hebben recht op een verhoogde kinderbijslag. Helaas hebben niet al diezelfde ouders recht op een gunstiger fiscaal belastingregime. Oorzaak van dit probleem? Verschillende definities! “Ouders die recht hebben op steun, mogen niet uit de boot vallen door zo’n anomalie.”, vinden CD&V-Kamerleden Griet Smaers en Sonja Becq. Ze dienen een wetsvoorstel in dat een einde maakt aan de verschillende behandeling.

Het fiscaal regime voor ouders van kinderen met een beperking houdt in dat voor de toekenning van de belastingvrije som deze kinderen voor twee worden geteld. Hierdoor wordt een groter deel van het inkomen niet belast en moet er dus minder belasting betaald worden. Omdat de fiscale (federale bevoegdheid) en de sociale (deelstatelijke bevoegdheid) wetgeving sinds de hervorming van de Kinderbijslag in 2002 een andere definitie hanteren, hebben bepaalde ouders van kinderen met een beperking geen recht meer op dit fiscaal gunstiger regime. Dat komt doordat het begrip in de kinderbijslag veel ruimer wordt ingevuld. De wetgeving met betrekking tot de kinderbijslag heeft ook een hele evolutie doorgemaakt, maar de fiscale definitie werd er nooit op afgestemd.

Dit alles leidt dus tot frustrerende situaties voor een pak ouders: soms wordt hun kind wel erkend in het kader van de kinderbijslag, maar voor ‘de belastingen’ niet. CD&V-Kamerleden Sonja Becq en Griet Smaers hebben een wetsvoorstel klaar om deze discrepantie recht te zetten. “Het valt niet uit te leggen dat door een verschil in definitie van een kind met een beperking, bepaalde mensen geen recht hebben op een belastingvoordeel. Zo’n afwijking veroorzaakt onbegrip bij de betrokken ouders en wordt als onrechtvaardig aangevoeld. Ons wetsvoorstel werkt die onrechtvaardigheid nu weg.”, aldus de parlementsleden. Ze verwijzen bovendien naar het verslag van de Federale Ombudsman. Hij kaartte de anomalie al een keer aan vorig jaar. Ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt erkent het probleem. De beide CD&V-politica’s rekenen op de steun van hun coalitiepartners zodat heel wat ouders op korte termijn niet langer uit de boot vallen.

Reacties gesloten.