Griet Smaers

uw vertegenwoordiger in de Kamer en in Geel

Persberichten

PERSBERICHT 20180620 – Maatregelen steunzones creëren al meer dan 5.100 jobs, meer dan 1.400 in de Kempen

PERSBERICHT 20180426 – Huis van het Kind krijgt eigen stek aan Ecodroom

PERSBERICHT 20180220 – Stad Geel brengt kansarmoede in kaart

PERSBERICHT 20171123 – Maatregelen steunzones creëren al meer dan 4.300 jobs

PERSBERICHT 20170807 – Afbraak en heropbouw van kleine units binnenkort altijd aan 6% BTW?

PERSBERICHT 20170626 – Stad en OCMW investeren in buurtzorgnetwerken

PERSBERICHT 20170308 – Ondernemersstatuut nog niet vrouwvriendelijk genoeg

PERSBERICHT20161129 – Langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen stijgt jaar na jaar

PERSBERICHT20161114 – Maatregelen steunzones creëren al 2000 jobs

PERSBERICHT20160726 – Loonlastenverlaging voor de steunzone Turnhout nu ook toepasselijk op bedrijvencentra en brownfieldprojecten

PERSBERICHT20150727 – CDenV wil gezinnen beter ondersteunen via een gezinsondersteuner

PERSBERICHT20150210 – Faillissementsverzekering heeft onvoldoende bereik voor stijgend aantal gefailleerde zelfstandigen

PERSBERICHT 20150119 – Een op vier facturen van Federale overheidsdiensten niet tijdig betaald

PERSBERICHT 20141219 – Wetsontwerp omtrent fiscale steunmaatregel ‘ontwrichte zones’ goedgekeurd

PERSBERICHT 20141119 – Fiscale gunstregeling voor investeerders nu ook veilig voor “steunzone regio Turnhout”

PERSBERICHT 20140224 – E Commerce en beleving bepalend voor toekomst detailhandel

PERSBERICHT 20140207 – CDenV Kasterlee en Geel brengen laatste werfbezoek aan de nieuwe verbindingsweg Noord – Zuid Kempen

PERSBERICHT 20140206 – apostelretabel sint dimpnakerk Geel op topstukkenlijst

PERSBERICHT 20131203 – Teken van Hoop

PERSBERICHT 20131018 – Verhoging bruggen over Albertkanaal prioritaire missing link in uitbouw robuust infrastructuurnetwerk

PERSBERICHT 20131010 – Decreetvoorstellen voor modernisering schenkings – en successierecht aanvaard

PERSBERICHT 20130630 – 80% van gecontroleerde vrachtwagens te zwaar geladen

PERSBERICHT 20130604 – Ook Vlaamse overheid steeds vaker slachtoffer van cyberaanvallen

PERSBERICHT 20130613 – Decreetvoorstellen voor modernisering schenkings – en successierecht

PERSBERICHT 20130604 – Vlaamse carpoolparkings gemiddeld 60% bezet; overzicht carpoolparkings Vlaanderen en bezettingsgraad

PERSBERICHT 20130430 – De Lijn zoekt vrouwelijke chauffeurs

PERSBERICHT 20130411 – Proefproject werken 2.0 onderzoekt nieuwe vormen van flexibele arbeidsorganisatie

PERSBERICHT 20130312 – CDenV werkt aan het mobiliteitsbudget

PERSBERICHT 20130307 – Minister Jo Vandeurzen geef groen licht voor innovatief zorgproject in Geel

PERSBERICHT 20130221 -Shuttledecreet zorgt voor betere ontsluiting bedrijventerreinen

PERSBERICHT 20130221 – Vlaams vrachtroutenetwerk krijgt ook in de Kempen vorm

PERSBERICHT 20130219 – domeinnamen met .vlaanderen 2de helft 2014 op het wereldwijdeweb

PERSBERICHT 20130118 – beschikbare middelen voor fietsinfrastructuur in 2012 volledig benut

PERSBERICHT 20121216 – Vergroening van personenwagens

PERSBERICHT 20121108 – Een vijfde minder ondernemers actief in de detailhandel

PERSBERICHT 20121002 – Vlabel verstuurt in 2013 aanslagbiljetten digitaal

PERSBERICHT 20121001 – CDenV besturen vragen dringende aanpak v mobiliteitsknoop Midden Kempen

PERSBERICHT 20120921 – Meer kreukelpalen voor meer verkeersveiligheid

PERSBERICHT 20120915 – nood aan meer vrouwen in leidinggevende functies bij AWV

PERSBERICHT 20120830 – CDenV Kempen klaar voor 6 jaar nieuw beleid

PERSBERICHT 20120829 – Concrete voorstellen voor modernisering schenking – en successierecht

PERSBERICHT 20120612 – spoedige realisatie van de Nikelaan noodzakelijk om dorpskern van Klein – Vorst te ontlasten

PERSBERICHT 20120608 – eigen domeinnaam voor Vlaanderen

PERSBERICHT 20120404 – minder hinder steunmaatregelen voor ondernemers kennen explosieve groei

PERSBERICHT 20120213 – fietspot