Griet Smaers

uw vertegenwoordiger in de Kamer en in Geel

Persoonlijk

Op een zwoele zomerdag, 10 juni 1977, werd ik geboren als eerste dochter van René Smaers en Mariette Dams. Ik groeide op in Hadschot (Geel – St.Dimpna) tesamen met mijn twee zussen Mieke en Karolien, in een gezin van hard werkende zelfstandigen. Na het overlijden van vader René in 1995 baatte moeder Mariette, met de hulp van haar dochters, hun Aveve agrarisch centrum verder uit. Ik leerde van thuis uit wat “werken” is en wat het is om als vrouw je mannetje te staan.

Na mijn middelbare schooltijd aan het Sint-Dimpnalyceum had ik de eer en het genoegen om te proeven van het Leuvense studentenleven.   Na 4 jaar in de Valk (KU Leuven) en 1 jaar via het Erasmusprogramma in Madrid, behaalde ik mijn rechtendiploma in 2000. Alvorens terug te keren naar de Kempen en te starten aan het echte werk, koos ik nog voor een aanvullende licentie fiscaal recht.

Kempen roept. Als echte Kempenaar kon ik niet aan de lokroep weerstaan om te kiezen voor de advocatuur aan de Balie van Turnhout. Sedert 2001 wijd ik mij met veel vreugde en passie aan het mooiste beroep. Mijn kantoor bevindt zich in Turnhout (bij Schuermans & Schuermans Advocaten).

Geel, Je komt er je blijft er. Reeds van in mijn jeugdjaren kriebelde het politieke virus en de wens om mij maatschappelijk in te zetten voor de regio. Vanuit Chiro Sint-Dimpna kon ik deel uitmaken van de Geelse Jeugdraad. Met plezier kijk ik terug naar de jaren waarin ik als voorzitter Jong CD&V Geel kennis maakte met de visie, waarden en mensen van deze partij. Via de jongeren, jeugd- en studentenvereniging, is mijn engagement gegroeid. Ik was dan ook blij als jong gemeenteraadslid in 2001 te kunnen starten en 6 jaar later in 2007 als schepen (van financiën, lokale economie en tewerkstelling) mijn stad mee te mogen vorm geven en dienen.

Sinds begin 2014 heb ik mijn focus verlegd. Als OCMW-voorzitter en schepen van sociaal beleid leer ik heel wat nieuwe horizonten kennen: gezondheidszorg, welzijn, werken aan de kansen van alle mensen. Geel verder uitbouwen als “barmhartige stede” blijft een topprioriteit.

 

Griet ging Vlaams en nu ook Federaal. Na enkele jaren ervaring als schepen voelde ik de politieke microbe verder kruipen en waagde ik me in juni 2009 aan de Vlaamse verkiezingen om het ook daar te kunnen opnemen voor mijn regio. Ik werd verkozen en legde op 30 juni ’09 de eed af als Vlaams Volksvertegenwoordiger. Ik focuste mij gedurende 5 jaar op de thema’s mobiliteit en infrastructuur, financiën en fiscaliteit, werk en ondernemen.   Ik leerde er de nationale politieke stiel kennen en kreeg nog meer goesting voor het “vak”. Politiek staat ten dienste van mensen en zo zette ik mij dan ook dagelijks in voor regionale dossiers als een betere infrastructuur in de Kempen en Provincie Antwerpen, economische streekontwikkeling.
Persoonlijk ben ik zeer blij met een belangrijke Kempense CD&V – realisatie, waar ik mee aan heb gewerkt, de Kempense Noord-Zuidverbinding. Dankzij deze nieuwe verbinding is er nu een snellere en rechtstreekse verbinding tussen de zuider- en noorderkempen.

Sedert mei 2014 zetel in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (een droom komt tot werkelijkheid) en zal ik met heel veel gretigheid werken aan een fiscale hervorming, meer zuurstof voor het bedrijfsleven en de Vlaamse economie, rechtvaardige en slagkrachtige justitie en een kwalitatieve gezondheidszorg.

Met passie voor de christendemocratie. In 2000 koos ik als jongere bewust voor de christendemocratie omdat deze kan terug buigen op een “rijke” en waardenvolle geschiedenis en ideologie, vele realisaties op sociaal-economisch vlak maar ook belangrijke hervormingen op het communautaire vlak en vooral dichtbij en tussen de mensen staat en werkt.   Ik was zeer vereerd toen ik begin 2011 mocht ingaan op de vraag om nationaal ondervoorzitster te worden van CD&V en in 2013 om Innesto- congresvoorzitter te zijn. Het is daar dat ik de echte toedracht en potentie van de christendemocratische waarden heb ontdekt. In mijn eerste boek “Teken van Hoop” dat ik in aanloop naar het Innesto-congres schreef, heb ik een bijdrage geleverd aan een hoopvolle toekomst van de christendemocratie.

Blik op de toekomst.Ik wil werken aan een positieve dynamiek met toekomst voor iedere Vlaming en Gelenaar.  Constructief aan lange termijnpolitiek doen met een duidelijke visie voor ogen is mijn drijfveer.  Ook privé heb ik in februari 2012 voor toekomst gekozen.  Ik werd mama van zoontje Alexander, die me iedere dag nog meer duidelijk maakt, dat het de moeite waard is om verantwoordelijkheid op te nemen en om te bouwen aan een duurzame toekomst in Vlaanderen en België, met voldoende tewerkstelling en kansen voor de volgende generaties.  Dankzij de steun van mijn hele familie en partner Patrick, kan ik mij iedere dag inzetten voor mijn politieke passie.

CV-Griet-Smaers