Griet Smaers

uw vertegenwoordiger in de Kamer en in Geel

Kamer

eedaflegging Griet KamerNa een geslaagde verkiezingscampagne werd ik op 25 mei 2014 verkozen tot Federaal Volksvertegenwoordiger.
Op 19 juni volgde de officiële eedaflegging.

Na 5 jaar actief mee beleid voeren in het Vlaams parlement is dit opnieuw een hele nieuwe uitdaging in mijn politieke carrière waar ik voor 200% voor wil gaan!
Uw stem uit de Kempen en uit Geel in Brussel!

De komende 5 jaar zal ik als effectief lid deel uitmaken van de commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en landbouw en als plaatsvervanger van de commissie voor Financiën en Begroting, de commissie voor Justitie en de commissie voor problemen inzake Handels – en Economisch recht.

Binnen het bovenlokale beleid wil ik, zoals ik ook in het Vlaams parlement deed, onder meer werken vanuit een lokale en regionale focus. De Kempen moet uitgroeien tot de meest duurzame en innovatieve regio in Vlaanderen waar het goed is om te wonen, te leven en te werken.

Ik zet me tevens in voor een warme samenleving waarin verdraagzaamheid, betrokkenheid en zorg om de ander  sleutelbegrippen zijn.

Deze Griet doet het!