'Een taxshift voor de klimaatdoelstellingen'

Pagina 11
* De Standaard/Vlaams-Brabant/Brussel, De Standaard/West-Vlaanderen

BRUSSEL 'Deze taxshift is voor ons geen eindverhaal.' CD&V-ondervoorzitter Griet ­Smaers pleitte gisteren in de Kamer tijdens het debat over de begroting voor een derde taxshift.

De regering moet de tweede nog uitvoeren en u pleit al voor een derde taxshift?

'In Parijs is zopas een ambitieus klimaatakkoord gesloten. Er komen dus heel ambitieuze klimaatdoelstellingen op ons af. Om die te halen kan fiscaliteit een belangrijke rol spelen. De fiscaliteit moet verder vergroenen door de lasten op arbeid nog meer te verlagen en milieu-onvriendelijk gedrag verder te bestraffen. De gelijktrekking van diesel en benzine is bijvoorbeeld al een goede stap voorwaarts in deze taxshift. Maar dat is voor ons geen eindverhaal.'

Het fiscaal gunstregime van de bedrijfswagens aanpassen zou een ferm groen signaal zijn. Maar voor uw coalitiepartners is die heilig.

'In het regeerakkoord staat sowieso ingeschreven dat de regering een wettelijk kader zal creëren voor een mobiliteitsbudget. Dat is afgesproken, dus dat moet er komen binnen een derde taxshift of afzonderlijk.'

U spreekt vooral over een vergroening. Vindt CD&V dan niet meer dat vermogenden meer moeten bijdragen in een volgende taxshift?

'Vergeet niet dat met de kaaimantaks, de speculatietaks en de verhoging van de roerende voorheffing in deze taxshift de vermogenden ook al bijdragen. Maar met de derde taxshift moet het systeem nog rechtvaardiger worden. We zullen daarom blijven pleiten voor de zogenoemde dual income tax waarbij de arbeidsinkomsten progressief worden belast en alle andere (vermogens)inkomsten afzonderlijk worden belast.'

U weet ook dat er in het regeerakkoord geen sprake is van nog een taxshift, dus komt die er niet.

'We willen dat die er wel komt, liever vroeg dan laat. Of dat in deze regeerperiode nog lukt, zullen we moeten zien, maar ondertussen kunnen we toch al werken aan een verdere vergroening van de fiscaliteit.' (cv)

Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden