Kempen, Mechelen, Metropool Noord, Metropool Stad, Metropool Zuid, Waasland

Geld schenken aan kinderen binnenkort rechtvaardiger

10-10-2013Pag. 8

Page PDF Pagina

De Commissie FinanciŽn in het Vlaams Parlement heeft drie voorstellen van decreet goedgekeurd om de schenkings- en de successierechten te modernsieren en een stuk rechtvaardiger te maken. Het initiatief komt van de Vlaamse CD&Vvolksvertegenwoordigers Katrien Schryvers en Griet Smaers en kreeg de steun van de Vlaamse coalitiepartners sp.a en N-VA.

Waarover gaat het? ¶ 1. De rechten die aan de overheid moeten worden betaald bij een schenking van de ouders aan de stief- en zorgkinderen worden gelijkgeschakeld met die van de natuurlijke kinderen. Het tarief komt op 3 procent. ¶ 2. Ouders doen vaak een schenking aan hun kinderen. Wanneer de kinderen (in eerder zeldzame gevallen) kinderloos overlijden vůůr hun ouders, keert de schenking terug.

Op deze terugkeer moeten de ouders weer successierechten betalen (3 tot 9 procent). De terugkeer van een schenking wordt vrijgesteld. ¶ 3. De successierechten op legaten (schenking na overlijden) aan privaatrechtelijke goede doelen (nu 8,8 procent - bijvoorbeeld de Damiaanactie) en op publiekrechtelijke (nu 6,6 procent - bijvoorbeeld een gemeente of een OCMW) worden op een op een uniform tarief gebracht van 8,5 procent. Voor schenkingen bij leven wordt het tarief verlaagd naar 5,5 procent.

Na de stemming in het plenaire Vlaams Parlement kunnen de decreten kunnen eind dit of begin volgend jaar van kracht worden.

DCA
© 2013 Concentra