Aan Gent gebonden, Antwerpen, Brugge-Oostkust, Brussel-Noordrand, Dender, Kempen, Kortrijk-Waregem-Menen, Leuven-Hageland, Limburg, Mechelen-Lier, Meetjesland - Leiestreek, Oostende-Westhoek, Pajottenland, Roeselare-Tielt-Izegem, Vlaamse Ardennen - Gentse Rand, Waasland

Rolstoelbusjes haken af omdat ze te veel belastingen moeten betalen

18-02-2014Pag. 14

Page PDF Pagina

De taxibedrijven die rolstoelgebruikers vervoeren, dreigen daarmee te stoppen. Als gevolg van de nieuwe Belasting op Inverkeerstelling (BIV) betalen zij nu bijna vijf keer meer. 'Daardoor is het haast onmogelijk om deze activiteit nog winstgevend uit te voeren.' Werner Rommers

Verschillende taxibedrijven in Vlaanderen hebben ook bestelwagens rondrijden, waarmee ze rolstoelgebruikers kunnen vervoeren. Vaak tegen dezelfde tarieven als voor een gewone taxi. Maar daar lijkt nu een einde aan te komen.

'Die busjes zijn voor de betrokken bedrijven een zware investering. En ook het ombouwen ervan, compleet met rolstoellift, is niet goedkoop. Denk aan zo'n 18.000 euro. En daar komt nu ook nog eens denieuwe groene BIV bij, de Belasting op Inverkeerstelling', zegt Pierre Steenberghen, secretaris-generaal van belangenvereniging GTL-Taxi.

Vóór de hervorming bedroeg die zo'n 500 euro, maar nu is die voor dit type busjes - veelal de Mercedes Sprinter - opgelopen tot bijna 2.400 euro, het vijfvoudige bedrag. 'Die extra kosten doen veel bedrijven nu besluiten om te stoppen met deze dienstverlening. Ze hebben het gevoel dat de overheid hen óntmoedigt in plaats van aanmoedigt. De verhoogde BIV is voor velen de druppel te veel.'

Taxibedrijven bevestigen. 'Wij voeren deze activiteit met verlies uit. We zouden de tarieven voor rolstoelgebruikers kunnen opslaan, maar dat vinden we sociaal niet kunnen', zegt Antwerp Taxi-zaakvoerder Frank Van Oorschot.

Ook Taxi Hendriks kijkt de toekomst somber tegemoet. 'Wij hebben geprobeerd die hogere BIV te vermijden door bestelwagens aan te kopen met een veel lagere BIV, maar dat blijkt op dit moment niet realistisch. Die zijn niet beschikbaar op de markt of compleet onpraktisch', aldus Wim ­Hendriks.

Sectorfederatie GTL-Taxi waarschuwt bovendien dat veel non-profitorganisaties die nu nog aan rolstoelvervoer doen, de komende tijd opgedoekt dreigen te worden. 'Deze initiatieven worden nu nog zwaar gesponsord door de lokale besturen, maar ook die moeten tegenwoordig op alles en nog wat besparen om financieel overeind te blijven.'

CD&V protesteert

Ook CD&V maakt zich zorgen dat rolstoelgebruikers binnenkort in de kou blijven staan. Vlaams Parlementslid Griet Smaers vraagt aan minister van Financiën Philippe ­Muyters (N-VA) om 'uitzonderingen toe te kennen op de BIV-regeling, specifiek voor busjes voor rolstoelvervoer'.

Maar Muyters is van die kritiek niet gediend. Hij suggereert de bedrijven alsnog 'groenere' bestelwagens te kopen. Bovendien is volgens hem collega-minister Hilde Crevits (CD&V) bevoegd voor deze materie en heeft zij hem niet van deze problematiek op de hoogte gebracht.

Werner Rommers
© 2014 Corelio