1. Geel stelt nieuw college van burgemeester en schepenen voor
 2. Werken in het kader van Noord Zuid Kempen vorderen vlot
 3. Analyse verkeersongevallen
 4. Eén vijfde minder ondernemers actief in de detailhandel
 5. Vlaamse begroting en beleidsbrieven
 6. Prettige feesten & een fantastisch 2013
 7. Griet in actie:
 8. Griet kijkt uit naar…
 9. Grie(t)ip
 10. Contactgegevens

Geel stelt nieuw college van burgemeester en schepenen voor

In de eerste plaats dankt Griet haar 1629 kiezers voor hun steun en stem op 14 oktober. Op 2 januari 2013 zal de nieuwe bestuursploeg van Geel de eed afleggen. Voor CD&V worden volgende mandaten ingevuld:

 • Leen Beke: 1ste schepen, ambtenaar burgerlijke stand, openbare werken, woonbeleid, patrimonium, landbouw en platteland
 • Christel Jackers: : Voorzitter OCMW en schepen sociaal beleid, dienst- en hulpverlening, preventief werk, structureel werk, residentiële zorg, drugbeleid, sociale tewerkstelling
 • Griet Smaers: met een vervanging van de eerste 2 jaar door Griet Verhesen: Burgerzaken, onderwijs, Noord-Zuidwerking, diversiteit, personeel , kinderopvang, senioren
 • Nadine Laeremans: Sport, evenementen, stadsanimatie, jeugd

Michel Vangenechten zal verder het voorzitterschap van het ziekenhuis waarnemen. N – VA levert de burgemeester Vera Celis en de schepenen Christoph Molderez, Bart Julliams en Marleen Verboven.

Griet staat met CD&V Geel klaar om er de komende 6 jaar voor Geel opnieuw tegen aan te gaan.

 
Werken in het kader van Noord Zuid Kempen vorderen vlot

De werken aan de fly over te Geel West vorderen vlot. De voorbije weken werden enkele belangrijke fases voltooid.

In de week van 12 tot 16 november werd de nieuwe brug over de E313 in gebruik genomen en werd de oude brug afgebroken. Op de plaats waar de oude brug stond, zal een nieuwe tweede brug gebouwd worden, zodat er in de toekomst twee rijstroken in elke rijrichting zullen zijn. Vanaf zondagavond 18 november werd de zuidelijke op – en afrit van Geel West (aan Bertels) voor een half jaar afgesloten, de noordelijke afrit (aan de watertoren) blijft nog open en zal pas begin 2014 afgesloten worden.

Vrijdag 23 november tot en met maandag 26 november is de nieuwe brug over het Albertkanaal ingevaren. Vanuit Gent werd de brug per schip over het water aangevoerd, Griet ging zelf een kijkje nemen ter plaatse en was erg onder de indruk van dit uniek gebeuren. In totaal volgden zo’n 200 kijklustigen de complexe technische operatie op de voet. De komende maanden wordt de nieuwe brug uitgebouwd tot een tuibrug. De tuibrug is een belangrijke schakel in het project Noord Zuid Kempen en zal mee zorgen voor een vlottere verkeersdoorstroming bij het op – en afrittencomplex Geel West (E313). Het is de bedoeling dat de tuibrug in het najaar van 2013 opent voor het verkeer.

Analyse verkeersongevallen

Op initiatief van Griet dienden de meerderheidspartijen een voorstel van resolutie in betreffende de verbetering van de ongevallenregistratie en de invoering en follow – up van een Vlaamse verkeersongevallenanalyse. In deze resolutie vraagt het Vlaams parlement aan de Vlaamse regering samenwerkingsakkoorden op te zetten tussen de federale overheid en het Vlaamse Gewest om de informatiedoorstroming van verkeersongevallendata – statistieken – en analyses snel en accuraat uit te wisselen met het oog op een eigen Vlaams verkeersveiligheidsbeleid. Het is immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te streven naar een maximale verkeersveiligheid. Hierbij vormen verkeersongevallenregistratie – en analyse een belangrijke hefboom.

 

Het volledige voorstel van resolutie betreffende verkeersongevallenanalyse vindt u terug via: http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1626-1.pdf

 

 

 

4. Eén vijfde minder ondernemers actief in de detailhandel

Het aantal ondernemers actief in de detailhandel kent sinds 2008 een daling van ongeveer 20%. In 2008 waren er nog 37.457 ondernemers in hoofdberoep actief in de detailhandel, in 2011 waren er dat nog maar 29.229. Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep en actief na pensioen binnen de detailhandel nam de voorbije jaren af. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van economie Kris Peeters op een vraag van Griet. Specifieke redenen voor de dalende trend van het aantal personen actief in de detailhandel is de minister tot op heden nog onbekend. Wel zou relevant onderzoek naar oorzaken van stopzetting van zelfstandige detailhandelszaken in de toekomst kunnen opgenomen worden in het opgerichte Kennis Netwerk Detailhandel in Vlaanderen. Griet vindt het absoluut noodzakelijk dat verder onderzoek wordt gevoerd naar de oorzaken van deze daling van het aantal zelfstandigen in de detailhandel en dat de problematiek wordt aangepakt. Griet roept ook aan alle nieuwe lokale besturen op om werk te maken van gemeentelijke commerciële plannen met aandacht voor de kansen en ontwikkeling van de middenstand in hun gemeente/stad.

Voor het persbericht zie: http://grietsmaers.be/persberichten/persbericht-20121108-een-vijfde-minder-ondernemers-actief-in-de-detailhandel/

 

Vlaamse begroting en beleidsbrieven

Ook voor 2013 legt de Vlaamse regering een begroting in evenwicht neer. Om dit te kunnen realiseren was opnieuw een sanering nodig, ook, en niet in het minst, op het eigen overheidsapparaat. Desondanks deze besparingen wordt de ambitie verder gezet om een investeringsregering te zijn en zullen het komende jaar extra middelen vrijgemaakt worden voor belangrijke infrastructuurwerken, zo zullen onder meer via VIA Invest extra middelen worden ingezet voor de realisatie van missing links in het wegennet. Dat kondigde onder andere minister Crevits aan bij de bespreking van de beleidsbrieven begin november. In dit kader wordt onderzocht of de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal versneld uitgevoerd kan worden, wat een enorm voordeel zou opleveren voor de economische bedrijvigheid en welvaart in de Kempen, Antwerpen en Limburg. Verder wordt het groeipad van onderzoek en ontwikkeling gerespecteerd, en worden extra middelen voor scholenbouw uitgetrokken

Prettige feesten & een fantastisch 2013

Griet in actie:
 • Feest van de Innovatie:Vrijdag 9 november organiseerde de Kempense Innovatieraad het Feest van de Innovatie in Turnhout waarop de Kempense Innovatie Awards werden uitgereikt. Het feest kaderde mee in het Festival van de Creativiteit dat gedurende het weekend van 10 en 11 november eveneens in Turnhout plaats vond. Griet vierde mee op het Innovatiefeest en trad ook collega Vlaams parlementslid Patricia Ceyssens bij tijdens de plenaire vergadering van 14 november dat dit een uniek en sterk initiatief is waarop zeker verder dient ingezet te worden.

 • Dag van de Afdeling: Op zaterdag 1 december organiseerde CD&V de Dag van de Afdeling voor lokale CD&V besturen. Griet sprak de aanwezigen toe als nationaal ondervoorzitter en deelde ook de CD&V Accolade Awards uit aan opmerkelijke en originele verkiezingcampagnes – en stunts.
Griet kijkt uit naar…
 • …. de komst van de Kerstman & een goed begin van het nieuwe jaar!
 • …. de Nieuwjaarsreceptie van CD&V Geel op zaterdag 5 januari 2013
 • …. de Nieuwjaarsreceptie van CD&V nationaal op zaterdag 26 januari 2013
Grie(t)ip

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

Ga zeker deze kerst – en eindejaarsperiode een kijkje nemen en een jenever drinken in de kerststal bij boer Fons in ’t Stokt te Geel (http://www.deduvels.net/) en de kerststal van Poiel (beiden in mijn buurt gelegen).

Voor alle kerstcafés – en stallen zie www.geel.be

BEZOEK aan het Vlaams parlement

Het is steeds mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan het Vlaams parlement – voor vragen en/of afspraak: Marjan De Muynck – 02/552.42.97 of marjan.demuynck@vlaamsparlement.be

Contactgegevens

Griet Smaers
Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86
1011 Brussel
Tel: 02/552.42.97
Fax: 02/552.44.46

e-mail:
griet.smaers@vlaamsparlement.be
griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86
1011 BRUSSEL
Tel: 02/552.42.97
Fax: 02/552.44.46

e-mail:
marjan.demuynck@vlaamsparlement.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be  

zitdag: eerste en derde vrijdag van de maand
van 9u tot 10.30u in de lokalen van Unizo Geel