1. Kempense economie heeft nood aan versnelde transformatie en steun voor nieuw industrieel beleid
 2. Zowel shuttledecreet als vrachtroutenetwerk krijgen volop vorm
 3. Minister Jo Vandeurzen geeft groen licht voor innovatief zorgproject in Geel
 4. Domeinnamen met ‘.vlaanderen’ 2de helft van 2014 op het wereldwijdeweb
 5. Vlaamse belastingdienst biedt Zoomit aan
 6. Bestuursakkoord CD&V en N – VA Geel klaar
 7. Griet in actie:
 8. Griet kijkt uit naar…
 9. Grie(t)ip
 10. Contactgegevens

Kempense economie heeft nood aan versnelde transformatie en steun voor nieuw industrieel beleid

Onze Kempense regio moet veel meer dan het Vlaamse gemiddelde inzetten op snelle en toekomstgerichte TRANSFORMATIE van de economie, gezien het historisch grote aandeel van productie en verwerkende nijverheid en bijgevolg vele laaggeschoolden die hier aan de slag waren/zijn. ‘Als de Kempen zijn positie op socio-economisch vlak minstens wil behouden en liefst verbeteren, is het nodig dat alle stakeholders écht doordrongen raken van de „sense of urgency‟ en samen ten volle de kansen grijpen.  Heel wat bewonderenswaardige en succesvolle projecten worden in de Kempense regio geboren.   Laat ons nog harder trekken en ja, met broodnodige extra steun van de hogere overheden, zullen we verstandig moeten werken aan de nieuwe uitdagingen voor nieuw industrieel beleid en ondernemerschap’, zo zegt Griet.

In haar opiniestuk over de huidige economische situatie van de Kempen en hoe daar vanuit de regio, maar ook vanuit Vlaanderen, het hoofd aan te bieden, schreef Griet dat het van belang is om nog sterker de troeven van de regio uit te spelen (ligging, infrastructuur en historische economie) en de krachten te bundelen. Er moet versneld werk worden gemaakt van economische transformatie en meer creatief ondernemerschap binnen het nieuw industrieel beleid.

Griet zal aan de kar blijven trekken om ook in de regio Kempen toekomst te maken voor economie en tewerkstelling.

 • Het hele opiniestuk vindt u hier
 • Interview op de regionale televisiezender RTV
Zowel shuttledecreet als vrachtroutenetwerk krijgen volop vorm

Het shuttledecreet moet er voor zorgen dat ook meer afgelegen, en dus minder bereikbaar via openbaar vervoer, bedrijventerreinen vlot bereikbaar zijn. Intussen werd al een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor implementatie van alternatieve bediening van tewerkstellingszones en worden momenteel nog 3 mogelijke concepten verder bekeken. In navolging van diverse tussenkomsten van Griet in de commissie voor mobiliteit en openbare werken, liet minister Crevits in februari weten dat er dit voorjaar nog een beslissing over de implementatiemogelijkheid moet komen zodat dan ook gestart kan worden met de opmaak van een budgettair en reglementair kader. Het shuttledecreet komt er dus aan!

Voor het volledige bericht hierover, klik hier

De opmaak van het vrachtroutenetwerk van de eerste 5 van de 28 regio’s in Vlaanderen is klaar. Zo antwoordde minister  Crevits op een parlementaire vraag van Griet op 21/02/2013 Een deel van de Kempen is één van deze 5 regio’s, ook de andere regio’s worden nu opgestart. Het Vlaams vrachtroutenetwerk duidt de gewenste routes aan voor vrachtwagenchauffeurs die goederen ophalen en leveren. Dankzij het vrachtroutenetwerk worden onnodige omwegen, onveilige verkeerssituaties en verdwaalde vrachtwagens vermeden. Zo een netwerk komt de mobiliteit van alle weggebruikers en de verkeersleefbaarheid in de dorpskernen ten goede en het verbetert de logistieke stroom.

Voor het volledige bericht over de uitbouw van het Vlaams vrachtroutenetwerk, klik hier

Minister Jo Vandeurzen geeft groen licht voor innovatief zorgproject in Geel

Op 7 maart maakte Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, de 5 projecten bekend die, in samenwerking de Vlaamse overheid, gerealiseerd kunnen worden in het kader innovatieve zorg.  1 van de 5 geselecteerde innovatieve zorgprojecten betreft een project in Geel dat  gedurende 1 jaar een traject kan afleggen met een innovatief concept rond kleinschalig wonen en zorg om zo, tegen het voorjaar van 2014, effectief van start te kunnen gaan met het project. Een samenwerkingsinitiatief van enkele partners (met onder meer OPZ Geel en MPI Oosterlo) zal in Geel op zoek gaan naar nieuwe woon – en zorgvormen voor oudere gehandicapten, ouderen met een psychiatrische problematiek en ouderen met dementie. ‘Geel staat al eeuwen bekend als ‘barmhartige stede’ waar zorg en opvang centraal staan. De stad heeft al heel wat sporen verdiend in de psychiatrische zorgverlening en eeuwenoude opvang in de gezinsverpleging, maar wil ook in andere zorgdomeinen excelleren en haar naam eer aan doen’, zo meent Griet.

Ook de lovenswaardige werking van vzw Coda krijgt, met een masterplan voor palliatieve zorg in Wuustwezel, Vlaamse steun.

Voor het volledige bericht over het innovatieve zorgproject in Geel klik hier

Domeinnamen met ‘.vlaanderen’ 2de helft van 2014 op het wereldwijdeweb

Net voor de zomer van vorig jaar kondigde minister president Kris Peeters aan dat Vlaanderen met zekerheid een .vlaanderen – extensie zou krijgen. Inmiddels loopt het dossier verder en stelde ICANN, de non – profit organisatie die zorgt voor toewijzing van domeinnamen, door middel van loting, de rangorde op waarin alle ingediende aanvraagdossiers onderzocht en geëvalueerd zullen worden.  De applicatie voor .vlaanderen kreeg het nummer 1.416 toegewezen op een totaal van 1.917 dossiers, waardoor verwacht wordt dat de extensie ten vroegste actief zal kunnen worden vanaf de 2de helft van 2014. Zo blijkt uit een antwoord van minister president Kris Peeters op een vraag van Griet.

Het is goed nieuws dat het dossier van een eigen internetextensie .vlaanderen steeds meer vorm krijgt. Een definitieve goedkeuring wordt tegen het einde van de zomer in 2013 verwacht en vermoedelijk kunnen dan de eerste websites met .vlaanderen – extensie verwacht worden in het najaar van 2014. Vlaanderen positioneert zich hierdoor des te meer als een sterk merk en kan dat nu ook zichtbaar doen in het wereldwijdeweb.

Voor het volledige bericht, klik hier
Vlaamse belastingdienst biedt Zoomit aan

De Vlaamse Belastingdienst biedt vanaf 1 april de mogelijkheid aan om uw aanslagbiljetten digitaal te ontvangen via Zoomit. Dit is een gratis bankdienst in uw toepassing voor internetbankieren. Dankzij Zoomit vindt u in enkele klikken uw aanslagbiljetten terug. U hoeft uw betaling dus niet meer manueel in te geven in uw programma voor internetbankieren.

Meer informatie over Zoomit en het gebruik ervan kan u hier terugvinden.

Griet deed afgelopen jaren verschillende tussenkomsten bij minister van financiën, Philippe Muyters, om digitale facturen en aanslagbiljetten ook binnen de Vlaamse overheid mogelijk te maken en is erg tevreden dat het decreet hierover inmiddels is uitgevoerd.

Voor de betreffende vraag van Griet en het antwoord van minister Muyters, klik hier

Bestuursakkoord CD&V en N – VA Geel klaar

Donderdag 14/03/2013 werd het bestuursakkoord van CD&V en N – VA Geel voorgesteld in de gemeenteraadscommissie. Hiermee is een basis van gemeenschappelijk visie gelegd voor 6 jaar beleid voor de Geelse burger.

Voor het volledige bestuursakkoord zie: www.geel.beGriet in actie:
 • Nieuwjaarsrecepties en Innesto: Op de nationale nieuwjaarsreceptie van CD&V in Leuven op zaterdag 26 januari werd ook de officiële start gegeven van ‘Operatie Innesto’, een vernieuwingsoperatie van de partij en verruimende denktank. Veelbelovend talent zal binnen de Innesto groep zuurstof geven aan partijstandpunten en voorstellen. Een eerste stap in een traject naar een groot inhoudelijk partijcongres in het najaar. Volg Operatie Innesto op de voet via: http://www.cdenv.be/innesto
 • Nocturne van de Kempen: Vrijdag 22 februari vond de 20ste VKW Nocturne van de Kempen plaats in het prachtige Paterspand in Turnhout. Deze feestelijke 20ste editie bracht maar liefst meer dan 600 Kempense ondernemers, beslissingnemers en politici bij elkaar. Voor het eerst in 20 jaar was er terug een regeringslid uit de Kempen, die het woord nam.  Staatssecretaris Servais Verherstraeten was dan ook eregast.
 • Ondernemerscafé UNIZO Geel: Intussen is het ondernemerscafé van UNIZO Geel al aan haar 4de editie toe en wordt stilaan een vaste waarde in de agenda van de Geelse ondernemers. Op woensdag 6 maart was gehucht Bel aan de beurt. In ‘De Kleine Volmolen’ kwamen meer dan 50 ondernemers samen om ervaring uit te wisselen en te netwerken. Op naar editie 5!
 • Dag van de Afdeling: Op zaterdag  9 maart vond de 2de Dag van de Afdeling van  CD&V voor de lokale CD&V besturen plaats. Ditmaal in Gent. Een boeiende dag met interessante en nuttige opleidingssessies en contacten met lokale bestuursleden en mandatarissen. De 3de Dag van de Afdeling zal doorgaan op zaterdag 1 juni in Antwerpen.
 • Politieke meeting Stedelijke Handelsschool Turnhout: Maandag 18 maart ging Griet in debat met jongeren van de Stedelijke Handelsschool in Turnhout over allerhande thema’s die hen de dag van vandaag bezig houden.

Griet kijkt uit naar…
 • …. de lente
 • …. Palmenmarkt (van 22/3 tot 26/3) – de grootste Geelse kermis van het jaar
 • …. de uitreiking van de Womed Award op woensdag 27/03 die gaat naar de vrouwelijke onderneemster van het jaar
 • …. het Paascongres van Jong CD&V op 31/03 waar Griet met jonge krachten in debat zal gaan over de thema’s (mobiliteit, fiscaliteit) waar zij vooral mee bezig is
 • …. de Geelse Grietenavond op 4/04 in De Waai in Geel
Grie(t)ip

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

We hebben ook in eigen streek heel wat artistiek talent, ik raad dan ook aan om dat talent te ontdekken en er, net als ik, van te genieten. De opening van de tentoonstelling van Marc Cruysberghs in de Halle in Geel woonde ik zelf bij en loont meer dan de moeite, maar ook het werk van Daisy Boman met de ‘Bomannetjes’ dat op internationale erkenning kan rekenen verdient een bezoekje. Alle praktische informatie vind je hier:

Tentoonstelling Marc Cruysberghs
Tentoonstelling Daisy Boman

In de Lakenhal op de Grote Markt in Herentals

BEZOEK aan het Vlaams parlement

Het is steeds mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan het Vlaams parlement – voor vragen en/of afspraak: Marjan De Muynck – 02/552.42.97 of marjan.demuynck@vlaamsparlement.be

Contactgegevens

Griet Smaers
Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86
1011 Brussel
Tel: 02/552.42.97
Fax: 02/552.44.46

e-mail:
griet.smaers@vlaamsparlement.be
griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86
1011 BRUSSEL
Tel: 02/552.42.97
Fax: 02/552.44.46

e-mail:
marjan.demuynck@vlaamsparlement.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be  

zitdag: eerste en derde vrijdag van de maand
van 9u tot 10.30u in de lokalen van Unizo Geel