1. Decreetvoorstellen voor modernisering schenking – en successierecht
 2. Kempense oproep aan de Vlaamse regering: ‘Geef zuurstof aan onze economie!’
 3. Vlaamse carpoolparkings gemiddeld 60% bezet
 4. Veiligere situatie voor zwakke weggebruikers aan op – en afrit Geel Oost
 5. Plattelandsfonds
 6. Logistieke consulenten verbeteren logistieke stromen van bedrijven
 7. Vanaf 22/7 Zuidelijke op – afrit Geel West (E313) weer open voor verkeer
 8. In dialoog over onze toekomst - Innesto
 9. Griet in actie:
 10. Griet kijkt uit naar…
 11. Grie(t)ip
 12. Contactgegevens


Decreetvoorstellen voor modernisering schenking – en successierecht

Samen met collega Vlaams parlementslid Katrien Schryvers en meerderheidspartijen sp.a en N - VA diende Griet 3 voorstellen van decreet in die inzetten op de modernisering van het schenking – en successierecht en voldoen aan de principes van meer familiale solidariteit, aanpassing aan nieuwe gezinsvormen en snellere economische aanwendbaarheid van middelen. Het gaat om de volgende voorstellen:

 1. Gelijkschakeling van stief- en zorgkinderen met (natuurlijke) kinderen in rechte lijn in de schenkingsrechten
 2. Geen successierecht bij de ouder op een schenking die terugkeert na overlijden van kind (zonder kinderen)
 3. Gelijkschakeling tarieven in schenking – en successierechten voor goede doelen

De ingediende voorstellen van decreet  hebben zo goed als geen impact op de Vlaams begroting.
Vanaf 2015 zal Vlaanderen ook zelf bevoegd zijn voor de inning en invordering van successie- en schenkingsrechten. Pas dan zal een grondige hervorming van deze gewestbelastingen aan de orde kunnen zijn.
Griet pleit alvast voor zo’n grondige hervorming, waarvoor al een aantal voorstellen klaar liggen.

Het volledig persbericht met inhoudelijke toelichting van de 3 voorstellen vindt u hier.


Kempense oproep aan de Vlaamse regering: ‘Geef zuurstof aan onze economie!’

In april lanceerde RESOC Kempen samen met haar stakeholders een oproep aan de Vlaamse regering om meer zuurstof te geven aan de Kempense economie, enerzijds via 10 slimme investeringen voor 2000 jobs in de regio Kempen en anderzijds via de opmaak van roadmaps voor de versnelde transformatie van onze Kempense economie.

Nadat deze oproep werd gelanceerd, stelde Griet hierover een parlementaire vraag aan minister president Kris Peeters om te polsen welke initiatieven er vanuit de Vlaamse regering zullen genomen worden om aan die oproep tegemoet te komen. De Vlaamse regering is de voorstellen zeker genegen en zal deze verder bekijken. Wordt vervolgd.

 • Voor het volledige Kempen/Urgentieplan, klik hier.
 • Het verslag van de bespreking van de parlementaire vraag van Griet aan minister president Kris Peeters in de commissie Economie vindt u hier (pag.19/22).


Vlaamse carpoolparkings gemiddeld 60% bezet

Uit de cijfers van Vlaams minister voor mobiliteit Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Griet blijkt dat de carpoolparkings gemiddeld voor meer dan de helft bezet zijn en dat vooral de parkings in de provincie Antwerpen, met een gemiddelde bezetting van 75%, erg goed scoren. De carpoolparkings in Oost – en West Vlaanderen kennen een iets lagere bezettingsgraad van respectievelijk 55,8% en 59,5%. Griet  vindt het van belang dat blijvend wordt ingezet op de strategische aanleg van dergelijke parkings (carpool & park en ride) voor meer duurzaam woon - werkverkeer. Minister Crevits heeft althans heel wat extra plannen voor carpoolparkings (zo ook een aantal langs E313 en E19 – zie verder in onderstaande links)

Het volledige persbericht en een overzicht van de carpoolparkings in Vlaanderen met hun bezettingsgraad vindt u hier en hier.


Veiligere situatie voor zwakke weggebruikers aan op – en afrit Geel Oost

Griet kaartte eind april, samen met Jong CD&V Laakdal, de verkeerssituatie aan ter hoogte van de op- en afrit in Geel-Oost. Het complex te Geel – Oost is, door de werkzaamheden in Geel – West, opgenomen in het minder hinderplan. De leden van Jong CD&V Laakdal stelden terecht vast dat de oversteekplaatsen voor fietsers erg onveilig waren. Vooral op de plaatsen ter hoogte van de nieuwe verkeerslichten aan het op – en afrittencomplex waren de oversteekplaatsen moeilijk zichtbaar voor automobilisten. Griet kaartte deze problematiek aan bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) en ondertussen zijn alle fietsoversteken ter hoogte van de op – en afrit Geel – Oost aangepast en gemarkeerd met okergele fietssuggestiestroken of fietspadstippen. AWV gaf toe dat het onduidelijk was waar fietsers juist moesten fietsen. De situatie zal nog verder onderzocht worden en waar nodig vereenvoudigd worden.

Voor de artikels hierover in de pers, zie:
http://grietsmaers.be/in-de-pers/fietspaden-beter-aangeduid/
http://grietsmaers.be/in-de-pers/op-en-afrit-geel-oost-veiliger/


Plattelandsfonds

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor plattelandsbeleid, heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 31 mei 2 miljoen euro extra voorzien voor het Plattelandsfonds, bovenop de 6 miljoen euro die reeds eerder werd toegekend. Dit betekent dat alle 50 gemeenten uit het fonds beroep zullen kunnen doen op de financiering.  Het voltallige Vlaams parlement heeft inmiddels het decreet tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Plattelandsfonds definitief goedgekeurd.

Lees hier meer informatie


Logistieke consulenten verbeteren logistieke stromen van bedrijven

Voka, UNIZO en Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits lanceerden afgelopen maandag 10/6 de Flanders Logistics consulenten. Deze logistieke experts geven kleine en middelgrote bedrijven voortaan gratis advies op maat om hun logistieke stromen te verbeteren. Daarnaast verwijzen de organisaties naar de positieve effecten op mobiliteit. “We staan jaarlijks met zijn allen gemiddeld 59 uur in de file. Vollere vrachtwagens betekenen meer efficiëntie en minder file. Daar hebben we allemaal baat bij”, aldus Voka en UNIZO.

Meer info: hier en hier


Vanaf 22/7 Zuidelijke op – afrit Geel West (E313) weer open voor verkeer

Vanaf 22 juli 2013 kan het verkeer op de E313 Antwerpen-Hasselt opnieuw de zuidelijke op- en afrit Geel-West gebruiken.
Meteen daarna gaat, iets verderop, de noordelijke op- en afrit van Geel-West (bij de watertoren) dicht voor een half jaar.
Tijdens het weekend van de nationale feestdag wordt de E313 bij Geel-West ook onderbroken van zaterdagavond 20 juli tot uiterlijk maandagochtend 22 juli.

De afsluitingen zijn nodig voor de herinrichting van het complex Geel-West die het Agentschap Wegen en Verkeer volop realiseert in het kader van de Noord-Zuid Kempen.

Meer info: www.noordzuidkempen.be


In dialoog over onze toekomst - Innesto

Innesto is een term uit de wijnbouw waarbij jonge scheuten worden geënt op een bestaande stronk. Het symboliseert het doel van CD&V: op onze sterke ideologische wortels nieuwe scheuten enten, die concrete antwoorden geven op de uitdagingen van vandaag en morgen. Operatie Innesto startte binnen CD&V op 15 december 2012. Dialoog staat centraal. Alle leden kunnen zich buigen over onze voorstellen en met ons in debat gaan tijdens verschillende dialoogmomenten. Deze dialoog mondt uit in het grote Innestocongres op 15-16-17 november  in Center Parcs De Vossemeren in Lommel.

Voor het volledige artikel, klik hier.

Meer informatie over het traject van Innesto, het congres, de congresteksten en dialoogmomenten, klik hier.

 

Griet in actie
 • Holven Jogging & Jogging Punt: Het was al een tijdje geleden, maar intussen heeft Griet de loopmicrobe weer helemaal te pakken. Ze probeert regelmatig een jogging of loopwedstrijd mee te pikken. Zo nam ze deel aan de Holven Jogging, de Jogging van Geel Punt en Dwars door Geel.

 • Bikken & Biken was weer een groot succes (laatste zondag van mei). Griet fietste mee en kon genieten van heerlijke hapjes van het platteland.

 • Innestodialogen: Griet begeleidde als Vlaams parlementslid al enkele Innestodialogen in de provincie Antwerpen rond verschillende thema’s uit de congrestekst. Ze was onder meer te gast bij CD&V Vorselaar, Lier, Kapellen, Kasterlee, Grobbendonk, Herenthout, Nijlen en Geel. Telkens waren het boeiende debatavonden met nuttige input voor het nationaal congres in november.

 • Jaardiner en Prijs Ondernemen Voka Kempen: Tijdens het jaardiner van Voka Kempen op vrijdag 14 juni werd, naar jaarlijkse gewoonte, ook de Prijs ondernemen 2013 uitgereikt. Dikke proficiat aan Drukkerij Bulckens

 • KMO Contact @Hugo Voeten: Donderdagavond 6 juni ’13 vond het KMO contact zomerevent van UNIZO Kempen plaats in het Art Center Hugo Voeten te Herentals.

 • Griet op verkiezingsdebat in het St. Dimpnacollege te Geel en het St. Jozefcollege te Herentals

Griet kijkt uit naar…
 • …. de  jaarlijkse braderij in Geel van woensdag 26/6 tem zaterdag 29/6 en op zondag 30/6 Stadsfestival op het Marktplein
 • …. het Provinciaal congres van CD&V Antwerpen op zaterdagvoormiddag 29 juni ’13 waar alle leden van de provincie Antwerpen de kans krijgen om mee in debat te gaan over de visieteksten (meer info of inschrijven)
 • …. de zomer met onder meer de concertenreeks Geel Zomert, terrasjes op de Markt, enz.


Grie(t)ip

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

Lees deze zomer zeker het nieuwe boek van CD&V voorzitter Wouter Beke, ‘Het moedige midden’!


BEZOEK aan het Vlaams parlement

Het is steeds mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan het Vlaams parlement – voor vragen en/of afspraak: Marjan De Muynck – 02/552.42.97 of marjan.demuynck@vlaamsparlement.be


Contactgegevens

Griet Smaers
Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86
1011 Brussel
Tel: 02/552.42.97
Fax: 02/552.44.46

e-mail:
griet.smaers@vlaamsparlement.be
griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86
1011 BRUSSEL
Tel: 02/552.42.97
Fax: 02/552.44.46

e-mail:
marjan.demuynck@vlaamsparlement.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be  

zitdag: eerste en derde vrijdag van de maand
van 9u tot 10.30u in de lokalen van Unizo Geel