1. Griet lanceert met collega Jef Van den Bergh het Mobiliteitsbudget
  2. NIEUW: lancering Griets eerste boek 'Teken van hoop'
  3. Innestocongres 15-16-17 november
  4. Contactgegevens


Griet lanceert met collega Jef Van den Bergh het Mobiliteitsbudget

Samen met federaal collega -  parlementslid Jef Van den Bergh lanceert Griet een wetsvoorstel mobiliteitsbudget. Op de studiedag van 5 november hebben Jef en Griet hun wetsvoorstel, dat eerstdaags in de Kamer wordt ingediend, toegelicht. SD Worx zorgde voor technische ondersteuning op vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid.
 
Met het mobiliteitsbudget krijgen werknemers meer vrijheid en flexibiliteit bij de organisatie van hun woon-werkverkeer.  Werknemers kunnen zelf hun budget spenderen aan een mix van vervoerskeuzes.  De invoering van het mobiliteitsbudget kan bijdragen tot vlotter wegverkeer, vooral tijdens de spits. In 2012 was uit een proefproject van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, al gebleken dat werknemers die over een mobiliteitsbudget beschikken de (bedrijfs)wagen vaker aan de kant laten staan, en makkelijk overstappen op diverse duurzame vervoermiddelen.  

CD&V kiest er niet voor om de drastische maatregel te nemen om het systeem van de bedrijfswagen af te schaffen en daar een mobiliteitsbudget voor in de plaats te zetten, aldus Griet.

Wel kiest CD&V voor een geleidelijke weg met positieve stimulans voor een flexibel systeem van mobiliteitsbudget.  Door het aanbieden van een mobiliteitsbudget dat even voordelig is als het systeem van de bedrijfswagen, wordt aan de werknemer een alternatief aangeboden voor de bedrijfswagen en kan de werknemers zelf bewust die duurzamere keuze maken.  Heb je nog een bedrijfswagen nodig en kies je daar voor, dan moet dit nog kunnen.  Op termijn willen we dan meer gaan investeren in het mobiliteitsbudget eerder dan in het engere systeem van de bedrijfswagen. 

Het volledig persbericht vindt u hier.


NIEUW: lancering Griets eerste boek ‘Teken van hoop’

Op 13 november, enkele dagen voor het Innestocongres, lanceert Griet haar eerste boek getiteld ‘Teken van hoop. Samen kiezen voor een hoopvolle toekomst’.

Met Teken van Hoop wil Griet, in tijden die op veel vlakken als onzeker aan doen, hoop en
toekomstperspectief bieden. ‘Geef ons zuurstof en we zullen groeien.’ Aan de hand van haar zeven werven geeft Griet een concrete visie om aan de sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen van ons land en regio te werken.


Uit het voorwoord van Wouter Beke: In dit boek gaat Griet Smaers terug naar de essentie van politiek: luisteren naar wat mensen belangrijk vinden en hiernaar handelen. Met enkele honderden mensen in dialoog gaan, past perfect binnen die idee en toont aan dat CD&V een conversation party wil zijn. Zij zet met andere woorden Operatie Innesto in de praktijk om.
Het is dan ook fascinerend te lezen hoe al die mensen hun persoonlijke bekommernissen, dromen en ambities met ons wilden delen. Het is nu onze verantwoordelijkheid als politici om die dromen en ambities te versterken.

Wil je nu al intekenen op de eerste gesigneerde exemplaren tegen een speciale voorintekenprijs van €13,00 (incl. portkosten) ipv €15,50? Dan kan dit door jouw exemplaar te bestellen via marjan.demuynck@vlaamsparlement.be met vermelding van je adresgegevens. Het bestelde exemplaar word je dan per post bezorgd.

Innestocongres 15-16-17 november

Door de algemene vergadering van CD&V werd Griet aangeduid als congresvoorzitter Innesto. Griet doet hierbij dan ook een warme oproep om op 15, 16 en 17 november massaal af te zakken naar Centerparks in Lommel!  Het plenum van het Congres gaat door op zaterdagnamiddag 16 november.

Inschrijven en meer informatie vindt u hier: http://www.cdenv.be/innesto

 


BEZOEK aan het Vlaams parlement

Het is steeds mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan het Vlaams parlement – voor vragen en/of afspraak: Marjan De Muynck – 02/552.42.97 of marjan.demuynck@vlaamsparlement.be


Contactgegevens

Griet Smaers
Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86
1011 Brussel
Tel: 02/552.42.97
Fax: 02/552.44.46

e-mail:
griet.smaers@vlaamsparlement.be
griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86
1011 BRUSSEL
Tel: 02/552.42.97
Fax: 02/552.44.46

e-mail:
marjan.demuynck@vlaamsparlement.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be  

zitdag: eerste en derde vrijdag van de maand
van 9u tot 10.30u in de lokalen van Unizo Geel