1. In rechte lijn
  2. Deze Griet doet het voor
  3. Deze Griet
  4. OCMW Voorzitter
  5. Vlaams parlement
  6. Griet in actie:
  7. Contactgegevens


In rechte lijn

Het is zover, we zitten in rechte lijn richting verkiezingen, zondag 25 mei komt nu echt dichtbij.
De voorbije weken heb ik intensief campagne gevoerd en dat zal ik ook in de laatste week voor de verkiezingen vol enthousiasme doen.

Zondag 25 mei strijd ik voor een Kamerzetel vanop de 4de plaats, lijst Kamer, provincie Antwerpen.

Mag ik op uw stem rekenen?


Deze Griet doet het voor

… de loonlastenverlaging en meer zuurstof voor onze economie
… een meer rechtvaardige, eenvoudige en groeibevorderende fiscaliteit
… duurzamere mobiliteit
… meer jobs en flexibelere loopbanen
… sterke gezinnen
… kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg
… onze toekomst! Samen Sterk!


Deze Griet

Als jonge mama maakte Griet van haar passie haar beroep. Sinds 2009 werkte ze in het Vlaams parlement onder meer aan de Noord – Zuidverbinding Kempen, de verruiming van het Albertkanaal en de verbetering van de E313/E34.

In haar stad bouwt Griet, als schepen van sociaal beleid en OCMW – voorzitter, mee aan een warme Geelse samenleving.

De uitbouw van een warme en hoopvolle samenleving drijft haar. Dat schreef ze als nationaal ondervoorzitster van CD&V neer in het boek ‘Teken van Hoop’: “Wij hebben deze wereld gekregen om hem nog beter te kunnen doorgeven.”

Hoopvol, positief en daadkrachtig zijn woorden die Griet en haar werk typeren.

Wat DEZE GRIET verder nog doet,
leest u in haar ‘Smaers’ – magazine.


OCMW Voorzitter

Op maandagavond 24 maart besliste het partijbestuur van CD&V Geel unaniem dat Griet de nieuwe OCMW Voorzitter wordt. Griet vervangt Christel Jackers die in maart haar ontslag indiende en wordt zo niet enkel OCMW Voorzitter, maar ook schepen bevoegd voor sociaal beleid, dienst – en hulpverlening, preventief werk, structureel werk, residentiële zorg en drugbeleid.

Griet wil dit lokaal mandaat optimaal combineren met haar bovenlokale mandaten en zet haar troeven als mogelijk toekomstig lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ten volle in om het lokale beleid kracht bij te zetten. Zowel lokaal als bovenlokaal zal Griet haar krachtdadig en positief beleid blijven voeren voor Geel en voor de Kempen!


Vlaams parlement

Na de Vlaamse verkiezingen in 2009 kreeg Griet de kans om als Vlaams parlementslid mee beleid te voeren voor Vlaanderen. Ze maakte onder meer werk van de modernisering van schenking – en successierechten, de vergroening van de verkeersfiscaliteit (o.a. het mobiliteitsbudget) en meer verkeersveiligheid en fietspaden.

Gedurende die 5 jaar als lid van het Vlaams parlement werd Griet ook verkozen tot nationaal ondervoorzitter van CD&V en was ze voorzitter van het vernieuwingscongres van de partij in november 2013 (Innesto – congres).

Vrijdag 25 april woonde ze voor de laatste keer de plenaire zitting van het Vlaams parlement bij en is ze helemaal klaar om zich de volgende 5 jaar met evenveel enthousiasme, daadkracht en positieve energie in te zetten voor een sterker land, een sterker Vlaanderen, een sterkere Kempen.


Griet in actie


Contactgegevens

Griet Smaers
Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86
1011 Brussel
Tel: 02/552.42.97
Fax: 02/552.44.46

e-mail:
griet.smaers@vlaamsparlement.be
griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Vlaams Parlement

Leuvenseweg 86
1011 BRUSSEL
Tel: 02/552.42.97
Fax: 02/552.44.46

e-mail:
marjan.demuynck@vlaamsparlement.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be  

zitdag: eerste en derde vrijdag van de maand
van 9u tot 10.30u in de lokalen van Unizo Geel