1. Nieuw evenwicht, toekomst verzekerd.
 2. Beleidsverklaringen en Commissiewerk
 3. Fiscale gunstregeling voor investeerders nu ook veilig voor ‘steunzone regio Turnhout’
 4. Betere doorstorting aanvullende personenbelasting voor gemeenten op komst
 5. Grie(t)ip
 6. Griet in actie
 7. Griet kijkt uit naar…
 8. Bezoek de Kamer
 9. Contactgegevens


Nieuw evenwicht, toekomst verzekerd.

Op donderdagavond 9 oktober hield CD&V haar federaal regeringsdeelnamecongres in de Albert Hall te Brussel. Het regeerakkoord werd er, met 95% van de stemmen, goedgekeurd. Voor CD&V is het geen of – of verhaal, maar een en – en verhaal, het gaat over economische groei én sociale vooruitgang. Voor onze partij geen sociale afbraak, ook al moeten er moeilijke maatregelen genomen worden om onze toekomst en die van onze kinderen alle kansen te geven.

Lees hier de integrale tekst van het federale regeerakkoord


Beleidsverklaringen en Commissiewerk

De regering heeft het vertrouwen van het parlement gekregen en regering Charles Michel I is een feit. Op dinsdag 14 oktober ging het parlementaire jaar van start en de voorbije en volgende weken staan volop in het teken van de beleidsverklaringen van de verschillende ministers en van de begroting. Griet kwam onder andere tussen bij de beleidsverklaring Financiën van minister Johan Van Overtveldt en maakte daarbij duidelijk dat ze meer ambitie van hem verwacht, in het bijzonder rond de tax shift. Wat verlaging van lasten op arbeid en modernisering van de FOD Financiën betreft, kan Griet zich volledig achter de beleidsverklaring zetten. Een nieuw evenwicht tussen de FOD Financiën en de burger en ondernemer is nodig.

 


Fiscale gunstregeling voor investeerders nu ook veilig voor ‘steunzone regio Turnhout’

Met de Wet van 15 mei 2014 betreffende de uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, werd een gunstregeling ingevoerd voor de ‘ontwrichte zones’. Ondernemingen die in deze zones investeren, kunnen voor de nieuw gecreëerde werkgelegenheid een vrijstelling (25%) van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toepassen.  Op 9 mei 2014 nam de Vlaamse regering de principiële beslissing om een steunzone in te stellen rond Turnhout en Genk.  
Op de parlementaire vraag van Griet antwoordde minister Van Overtveldt dat de voorbereidingen voor afsluiting van een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest en een wetsvoorstel voor de invoering van dit gunstregime bijna klaar zijn. Griet roept de federale en de Vlaamse regering op om spoedig dat samenwerkingsakkoord voor te leggen en goed te keuren.

Lees het volledige artikel hier


Betere doorstorting aanvullende personenbelasting voor gemeenten op komst

In de commissie Financiën interpelleerde Griet de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, over het feit dat 6 op 10 Vlaamse gemeenten voor het boekjaar 2014 minder zullen ontvangen uit de aanvullende personenbelasting dan aanvankelijk geraamd.
Gemiddeld genomen gaat het om een vermindering van 2,97% ten opzichte van de raming van oktober 2013. Deze tegenvallende ontvangsten maken het voor gemeenten moeilijker om hun budget rond te krijgen.

De minister beloofde in de Kamercommissie om voor volgend jaar een structurele oplossing uit te werken via voorschotten op de uiteindelijke afrekening aanvullende personenbelasting en om ook nog voor dit jaar een aanvullende oplossing te zoeken.

Lees het volledige artikel hier


Grie(t)ip

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

Vrijdag 21 november was het de Dag van de Ondernemer. Naar aanleiding hiervan wil ik zeker een jonge, dynamische dame die van aanpakken weet, in de schijnwerpers zetten.
Kapster Britt (Snit@Britt) op de Aardseweg in Geel is echt aan te raden. Ze durfde het aan om als jonge vrouw als echte zelfstandige kapster te starten en doet dat supergoed!
Proficiat aan Britt en alle andere jonge aanpakkers!
http://www.snitatbritt.be/


Griet in actie…
 • De Geelse senioren dansten er op los tijdens hun Seniorenbal op vrijdagnamiddag 7 november ’14 met een mix van allerlei dansstijlen. Een gezellige en actieve namiddag waar elke aanwezige enorm van heeft genoten.

 • Op dinsdag 11 november ’14, Wapenstilstand, vond in Geel een bijzondere herdenking plaats van de Geelse gesneuvelden in ‘de Groote Oorlog’. ’s Avonds werd de dag afgesloten met een uniek The Great War Remembrance Concert door de Centrumharmonie in de St. Dimpnakerk. U kan hier de trailer van het concert bekijken en beluisteren.

 • Tijdens een dialoogavond lichtte Griet het Vlaamse en Federale regeerakkoord toe en ging in debat met de aanwezigen over de uitdagingen voor onze toekomst en die van onze kinderen.

 • Om campagnehelpers en sympathisanten in de bloemetjes te zetten en te bedanken voor hun steun en inzet tijdens haar verkiezingscampagne in aanloop naar 25 mei, organiseerde Griet een uitstap naar Brussel met toeristisch bezoek onder leiding van gids Jef Cansier en rondleiding in het federaal parlement. Het werd een mooie dag waarop ook de zon van de partij was. 


Griet kijkt uit naar…
 • de opening en ingebruikname van de nieuwe noodwoning van het OCMW Geel voor crisisopvang op woensdag 3 december
 • de komende maanden en jaren, met sterke debatten in de Kamer (het smaakt naar meer)
 • de Kerstmarkt en het Kerstspektakel in Geel tijdens het weekend van 13 en 14 december

BEZOEK aan de Kamer

Vanaf september is het ook mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan de Kamer.
Voor vragen of praktische afspraken: marjan.demuynck@kamer.cdenv.be


Contactgegevens

Griet Smaers
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
griet.smaers@kamer.cdenv.be griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
marjan.demuynck@kamer.cdenv.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be

zitdag: na afspraak