1. Ontwrichte zones: goedkoper aanwerven vanaf april
 2. Steun aan de dagbladhandelaars
 3. Re-integratie van langdurig zieke zelfstandigen
 4. Adviesraad Verslavingszorg
 5. Sociaal Huis Geel start met boodschappendienst
 6. Grie(t)ip
 7. Griet in actie
 8. Griet kijkt uit naar…
 9. Bezoek de Kamer
 10. Contactgegevens


Ontwrichte zones: goedkoper aanwerven vanaf april

Begin maart keurde de Kamer het wetsontwerp goed dat het dossier van de ‘ontwrichte zones’ in een stroomversnelling plaatst. Deze wet zal zorgen voor nieuwe jobs in Limburg en de Kempen. Concreet gaat het om een fiscale gunstmaatregel voor investeerders in ontwrichte zones (Genk en Turnhout).

‘Ontwrichte zones’ zijn gebieden waarin vele mensen hun werk verloren door grote bedrijfssluitingen. Dankzij de wet rond het competitiviteitspact is het mogelijk om werkgevers die willen investeren in een dergelijke zone, te ondersteunen. Binnen een ontwrichte zone zullen werkgevers die nieuwe mensen aannemen, een vrijstelling krijgen van 25% op de doorstorting van de verplichte bedrijfsvoorheffing. Zodra het samenwerkingsakkoord tussen de Gewestelijke regeringen rond is, kan dit relanceplan echt van start gaan, dit zou al voor komende maand (april) het geval moeten zijn.

Griet Smaers: “Samen met het SALK en DYNAK moeten de steunmaatregelen zorgen voor meer investeringen en jobs in onze regio.”


Steun aan de dagbladhandelaars

De Nationale Loterij levert meer inspanningen om het beroep van dagbladhandelaar aantrekkelijk te houden.Zo werden er in 2014 voor 87,2 miljoen euro aan vergoedingen betaald aan de verkooppunten van de Nationale Loterij. Zij neemt ook een deel van de marketingkosten ten laste in het voordeel van de dagbladhandels en denkt er aan om een meer dynamisch, evenredig en motiverend vergoedingsstelsel te ontwikkelen.

‘Een dagbladhandelaar werkt lange dagen en de winstmarges zijn klein. Ze bevorderen de sociale cohesie en de pluralisme in de media. Zij verdienen de nodige ondersteuning,’ zegt Griet. ‘Er werd vorige legislatuur onder meer een werkgroep opgericht met daarin vertegenwoordiging van enerzijds de sector van de dagbladhandelaars en anderzijds de federale overheid om in te zetten op verdere ondersteuning van de zelfstandige dagbladhandelaars. Ik volg dit vanuit de Kamer zeker verder op.’

Meer informatie? Klik hier


Re-integratie van langdurig zieke zelfstandigen

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, gaf in haar antwoord op een parlementaire vraag van Griet aan dat de re – integratie van langdurig zieke zelfstandigen de komende legislatuur de volle aandacht zal krijgen.

Vanaf 1 juli van dit jaar zal onder andere een ingrijpend hervormingsvoorstel van het stelstel van toegelaten activiteit in de uitkeringsverzekering voor de zelfstandigen ingaan dat het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering heeft goedgekeurd.

Er zal daarnaast ook, mede op vraag van Griet, verder nagedacht worden over een multidisciplinair re – integratieplan in de uitkeringsverzekering voor de zelfstandigen.

 

Adviesraad Verslavingszorg

0p vrijdag 20 maart organiseerde de Adviesraad Verslavingszorg Kempen onder het motto ‘ de ‘stille’ Kempense deskundigheid’ een netwerkdag voor professionelen en ervaringsdeskundigen. Een beter contact tussen alle betrokkenen moet tot een betere samenwerking en zorg leiden.

Na heel wat voorbereiding en eerdere projectdagen heeft de adviesraad een model ontworpen voor een ambitieuze verslavingszorg in de Kempen. De Adviesraad vindt het prioritair dat mensen, betrokken bij de verslavingszorg, beter zouden moeten samenwerken en stelde daarom een nieuw initiatief voor om de betrokken deskundigen bij elkaar te brengen; dit vormde de basis van de netwerkdag. Nu zal de adviesraad dit netwerkmodel aanwenden om een zorgcontinuüm verslavingszorg uit te rollen.

Meer informatie? Klik hier


Sociaal Huis Geel start met boodschappendienst

Een brood halen bij de bakker, een bezoekje aan het grootwarenhuis of naar de markt voor verse groenten. Voor senioren of mensen met een beperking lukt dit niet altijd. Om deze mensen te ondersteunen start dienstencentrum Luysterbos op 1 april met een boodschappendienst. Vrijwilligers gaan samen met gebruikers op pad om boodschappen te doen. Met de boodschappendienst wil het Lokaal bestuur ervoor zorgen dat senioren of mensen met een beperking langer thuis kunnen wonen. Het bevordert de zelfstandigheid en zorgt voor sociaal contact. Het geeft mensen opnieuw een gevoel van eigenwaarde. Ze kunnen zelf in de winkel kiezen wat ze willen meenemen. Daarnaast biedt het vrijwilligers een zinvolle tijdsbesteding.

De boodschappendienst zoekt nog vrijwilligers die minstens een halve dag per week mensen willen begeleiden bij het boodschappen doen. Vrijwilligers krijgen een opleiding heffen en tillen en grenzen stellen. Uiteraard zijn ze verzekerd tijdens de ritten.

Meer informatie? Klik hier


Grie(t)ip

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

Musea en bezienswaardigheden ter ere van de Heilige Dimpna (Geelse patrones van de geestelijke zieken). 2015 is Dimpnajaar en het loont dus zeker de moeite om een bezoek te brengen aan het Geels gasthuismuseum, St. Dimpnakerk, enz.


Griet in actie…
 • Op woensdag 4 maart ’15 konden een 50 – tal geïnteresseerden een blik werpen achter de schermen van het stadhuis en op woensdag 1 april ’15 achter de schermen van het Sociaal Huis. Op die manier wil CD&V Geel het lokale bestuur dichter bij de burger brengen.


Griet kijkt uit naar…
 • ... de Dimpnadagen/Gheelamania in mei - ticketverkoop is intussen van start gegaan!


BEZOEK aan de Kamer

Vanaf september is het ook mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan de Kamer.
Voor vragen of praktische afspraken: marjan.demuynck@kamer.cdenv.be


Contactgegevens

Griet Smaers
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
griet.smaers@kamer.cdenv.be griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
marjan.demuynck@kamer.cdenv.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be

zitdag: na afspraak