1. Transatlantisch Handelsverdrag US
 2. Er moet een taxshift én een competitiviteitsshift komen
 3. Nood aan betere samenwerking tussen VLABEL en FOD Financiën
 4. Werkzaamheden in commissie bedrijfsleven
 5. Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Geel
 6. Grie(t)ip
 7. Griet in actie
 8. Griet kijkt uit naar…
 9. Bezoek de Kamer
 10. Contactgegevens


Transatlantisch Handelsverdrag US

Van 26 april tot 3 mei reisde Griet mee met een Belgische delegatie naar Washington DC en Detroit in het kader van een Amerikaans “visitors program” rond TTIP (transatlantic trade and investment partnership).  Het was een boeiende, leerrijke en hele fijne ervaring.  De delegatie kreeg er inzicht in de bekommernissen, bezorgdheden, noden en wensen vanuit Amerikaanse zijde over de lopende onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde staten van Amerika over een wederzijds vrijhandelsverdrag.

Griet leerde er onder meer dat niet alleen vele Europeanen bekommerd zijn over het risico van mogelijke verlaging van veiligheids-, kwaliteits-, en gezondheidsstandaarden bij het wegnemen van wederzijdse handelsbarrières in diverse sectoren (denk aan automobiel, chemische en landbouwsector), maar dat ook vele Amerikanen hierover nadenken.  Griet leerde dat het inderdaad absurd is om in sommige sectoren niet de onnodige administratieve en douane verplichtingen te verlagen.  Sommige van deze verplichtingen belemmeren meer groei en jobs. Meer dan zomaar een vrijhandelsverdrag heeft TTIP inderdaad de potentie om voor de toekomst nieuwe standaarden (voor bv de plug-ins van elektrische wagens, uniforme veiligheid van de nieuwe generaties wagens….)  te zetten die toonaangevend kunnen zijn voor de rest van de wereld, niet in het minst China.

Uiteraard moet Europa waken over haar arbeids- gezondheids- en ecologische normen en waarden en kan een vrijhandels- en investeringsverdrag niet ten koste van alles.
Maar Griet ziet veel potenties, zeker wanneer we vaststellen dat in haar eigen Kempense regio (en bij uitbreiding in Antwerpen) er een aantal grote Amerikaanse bedrijven (denk aan Nike, Johnson & Johnson, …) zorgen voor zeer veel tewerkstelling (ook voor laaggeschoolden) en toegevoegde waarde.  Onze bezorgdheden mogen de potenties van dit verdrag niet versmachten, maar een goed uitgangspunt zijn voor sterke onderhandelingen.

Griet zal de opgedane ervaring ten volle meenemen in haar politieke en parlementaire werk.


Er moet een taxshift én een competitiviteitsshift komen

Meer jobs? Enkel de private sector kan de toegevoegde waarde, groei en jobs scheppen die niet wegen op het overheidsbeslag. Laat ons, overheid en sociale partners, gezamenlijk de schouders zetten onder meer competitiviteit en ruimte voor groei van die private sector.

Op vrijdag 17 april schreef Griet een opiniestuk in De Tijd rond de competitiviteit van ons land. Overheid en sociale partners moeten de moed tonen om ook productiviteit op de agenda te zetten.  Als de toegevoegde waarde van werknemers met identieke loonkosten in België lager is, worden ze steeds minder interessant dan hun buitenlandse collega’s
Productiviteitsgroei is nodig, niet enkel voor jobcreatie, maar ook voor investeringen, innovatie en competitiviteit.

Het volledige opiniestuk leest u hier


Nood aan betere samenwerking tussen VLABEL en FOD Financiën

In de commissie Financiën en Begroting van 6 mei ondervroeg Griet minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, over de problematiek van onvoldoende informatietoegang tot de federale databanken voor VLABEL na de overgenomen fiscale en financiële bevoegdheden in kader van de zesde Staatshervorming.

Omwille hiervan loopt Vlaanderen achterstand op in onder meer dossiers van grondverwervingen en aankopen.

Griet hoopt dat de minister de vraag ter harte neemt en zal inzetten op transparantie en samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten.

 

Werkzaamheden in commissie bedrijfsleven

De voorbije en komende weken staan o.m. de wetsontwerpen tot verlenging van de levensduur Doel 1 en Doel 2 en de oprichting van een energiefonds op de agenda, met heel wat lange debatten en wellicht nog vele uren voor de boeg….

 

Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Geel

De stad Geel werkt volop aan de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. De inhoud van het structuurplan, goedgekeurd door de provincie in 2006, wordt kritisch bekeken, aangepast en aangevuld in functie van gewijzigd beleid. De stad zal zowel burgers, experts als stedelijke adviesraden betrekken bij de aanpassing van het structuurplan. Zo wordt op 26 mei 2015 een dialoogcafé 2030 georganiseerd over de ruimtelijke visie op Geel.

 


Grie(t)ip

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

Wie nog niet ging kijken, kan absoluut aanraden om nog naar Gheelamania te gaan kijken. Het is een ongelofelijk spektakel met maar liefst 415 acteurs en dansers die een warm verhaal brengen over de barmhartige stede Geel, met haar eeuwenoude gezinsverpleging.

Een overzicht van de speeldata vind je hier.


Griet in actie…
 • Op 16 april nam Griet deel aan het symposium van AZ St. Dimpna en OCMW Geel rond gezondheid en armoede. Het was een boeiende avond in kader van gezondheidsbeleid en preventie.
 • Op 3 mei in de ochtend was Griet voor even mede-presentatrice op de lokale radio Geel FM in de marathon live-uitzending voor de Dimpna-Ommegang; dat smaakte naar meer.  Die namiddag was er natuurlijk de fantastische editie van de Dimpna Ommegang.


Griet kijkt uit naar…
 • ….  De denktank voor het traject Geels Huis van het Kind op 21 mei
 • … de CD&V gezinsdag op Pinkstermaandag 25 mei in dierenpark Planckendael – alle informatie hierover vind je via www.debontebuurt.be ; meteen tickets bestellen? http://bit.ly/1I7huSU
 • …  CD&V brunch in Geel op zondag 7 juni


BEZOEK aan de Kamer

Vanaf september is het ook mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan de Kamer.
Voor vragen of praktische afspraken: marjan.demuynck@kamer.cdenv.be


Contactgegevens

Griet Smaers
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
griet.smaers@kamer.cdenv.be griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
marjan.demuynck@kamer.cdenv.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be

zitdag: na afspraak