1. Een goed jaar, voor jou, voor ons en voor de hele buurt!
 2. Structureel begrotingsevenwicht in 2018 blijft het doel.
 3. Dagbladhandel moet leefbaarder worden
 4. Naar een overbruggingsverzekering voor zelfstandigen
 5. CD&V wil doelgerichter gebruik van ‘afbraak en heropbouw’
 6. Moeilijke begroting voor de stad en OCMW Geel, maar toch veel mooie beleidsinitiatieven
 7. Grie(t)ip
 8. Griet in actie
 9. Griet kijkt uit naar…
 10. Bezoek de Kamer
 11. Contactgegevens


Een goed jaar, voor jou, voor ons en voor de hele buurt!

WIJ WENSEN U
een goed jaar voor jou
voor ons en voor de hele buurt


Structureel begrotingsevenwicht in 2018 blijft het doel.

Het zijn drukke weken geweest (en nog steeds) in het parlement en in het bijzonder de commissie financiën en begroting. De begroting 2016 en het meerjarenplan wordt er behandeld, de taks-shift moet nog passeren,... De Federale regering volgt verder het in het stabiliteitspact opgelegde saneringspad om tegen 2018 tot een begroting in evenwicht te komen. We weten echter dat er om dit te realiseren nog verdere inspanningen nodig zullen zijn in 2017 en 2018 en de jaren nadien. Wij zijn absoluut voorstander van de sociaal-economische hervormingsmaatregelen van deze regering (lastenverlaging, pensioenhervorming, verschuiving van lasten weg van arbeid naar meer lasten op consumptie, gezondheids- en ecofiscaliteit alsook vermogens), maar voor CD&V blijft ook een begroting in evenwicht de beste garantie om geen schulden door te schuiven naar de volgende generaties. De regering zal dus nog werk moeten maken van dat toekomstig evenwicht.


Dagbladhandel moet leefbaarder worden

Het voortbestaan van de dagbladhandel staat vandaag onder druk. Griet diende, samen met collega Leen Dierick, een nieuwe resolutie in ter ondersteuning van deze sector. In die resolutie vragen Griet en Leen om een actief overleg tussen de dagbladhandelaars, uitgevers en distributeurs en de FOD Economie, aangezien er momenteel geen concreet resultaat werd bereikt in de commissie dagbladhandel van de FOD Economie.
De belangrijkste pijlers van de resolutie zijn:

 1. Federale steun voor de geschreven pers en het thuis bedelen van kranten herbekijken in functie van het kunnen meegenieten van de dagbladhandel.
 2. Realistische marges bij verkoop van loterijproducten om zo de omzet en winstgevendheid van de dagbladhandels te verhogen.

"Krantenwinkels hebben in ons economische en sociaal weefsel een waardevolle rol. Ze zorgen voor een gezonde mix van opinies, een divers aanbod van kranten en tijdschriften (pluralisme van de geschreven pers).

Bovendien zorgen ze voor samenhang in een wijk en hebben ze een ontmoetingsfunctie, samen met bijv. kleine dorpscafés, bakkers, … CD&V wil de dagbladhandelaars daarom blijven ondersteunen.”, aldus Griet Smaers.

Het volledige artikel leest u hier.


Naar een overbruggingsverzekering voor zelfstandigen

Griet pleitte al enige tijd om de bestaande faillissementsverzekering voor zelfstandigen om te vormen naar een volwaardige overbruggingsverzekering (verzekeringsuitkering gedurende max 12 maanden na een stopzetting van een zaak wegens faling of gedwongen stopzetting), en deze uit te breiden met het risico stopzetting wegens economische redenen.  Zo sluit de overbruggingsverzekering nauwer aan met een beleid van tweede kans ondernemerschap.  Ook zelfstandigen verdienen een tweede kans en moeten de mogelijkheid hebben om te herinvesteren in hun toekomst.  Minister Borsus heeft daartoe de nodige maatregelen genomen en in de plenaire Kamerzitting van donderdag 26 november werd het wetsontwerp tot verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen met de genoemde wijzigingen, goed gekeurd.

 

CD&V wil doelgerichter gebruik van ‘afbraak en heropbouw’

In 32 steden en gemeenten kan een pand afgebroken en heropgebouwd worden tegen het verlaagde tarief van 6 procent BTW. In de overige gemeenten moet de gebruikelijke 21 procent betaald worden. CD&V wil het regime doelgerichter kunnen inzetten voor stadsvernieuwing. ‘Waarom alleen die 32 steden en gemeenten? Ook andere steden en gemeenten hebben verloederde wijken en stadskankers die een fiscale incentive kunnen gebruiken’, zegt Griet. ‘Daarnaast is de maatregel van toepassing op het hele grondgebied van de stad of de gemeente en niet enkel voor specifieke wijken. Daardoor zou je ook luxueuze herenhuizen kunnen neerpoten tegen een verlaagd btw-tarief.’ Het is dus absoluut van belang om doelgerichter gebruik te maken van de huidige BTW – regeling rond afbraak en heropbouw. Griet stelde hierover een vraag aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Het volledige artikel leest u hier


Moeilijke begroting voor de stad en OCMW Geel, maar toch veel mooie beleidsinitiatieven

Door enkele besparingsmaatregel van de Vlaamse en de federale overheid, is Geel zwaar getroffen.  Na een moeilijk begrotingsconclaaf hebben we beslist om verder in te zetten op de uitvoering van ons herstelplan, de knip op onze uitgaven, en helaas de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 80 procentpunten (van 1170 naar 1250 opcentiemen).  Geel zal verder werk maken van een sober, creatief  en duurzaam beleid, met nieuwe accenten in beleid, een vernieuwd dienstverleningsconcept (ruimere openingsuren en ook meer digitale dienstverlening) en een meer flexibele arbeidsorganisatie.

In mijn eigen bevoegdheidsdomeinen zullen we in 2016 verder werk maken van een gezondheidsraad, een eigen lokaal gezondheidsbeleid, buurtzorgnetwerken in onze deeldorpen, een extra noodwoning voor opvang van Gelenaars in acute woonsituaties, de opstart van het huis van het kind en ondersteuning bijkomende opvangplaatsen in kinderopvang.

 


Grie(t)ip

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

Tijdens de komende feesten staat er wellicht heel wat wijn en champagne op het menu, maar hierbij wil ik aanraden om in de komende Kerst – en eindejaarsperiode ook eens ons nieuw Geels Streekbier te proeven, Spelt, het broertje van de Geelse Vliet.

Een link naar de facebookpagina van Huisbrouwerij de Vliet vind je hier.


Griet in actie…
 • Vrijdagavond 13 november zat de zaal van Holvenia helemaal vol met kwissers tijdens de kwis van Jong CD&V Geel. Griet nam, samen met andere CD&V – ers, ook deel.


 • Tijdens de Oog in Oog van 24 november, georganiseerd door CD&V Wuustwezel, gingen de CD&V politici uit de provincie Antwerpen in dialoog met de burgers rond allerhande maatschappelijke thema’s. Een erg boeiende en fijne avond!


 • Het St. Jozefinstituut van KOGEKA legde op 25 november de 1ste steen van hun nieuwe wetenschapscampus.


 • Griet ging op zondagochtend 29 november langs op de brunch van de Jong CD&V Wintertop op domein den Brink in Herentals. Ze trof er maar liefst 100 enthousiaste en politiek geëngageerde jongeren die blijk gaven van een erg geslaagd weekend.


 • Op 9 december huldigde Griet, samen met collega politici uit Herentals, Mol en Geel, de geëlektrificeerde spoorlijn tussen Herentals in Mol in. Dankzij die elektrificatie wordt de dienstverlening vanuit de Kempen sterk uitgebreid en is er zelfs een rechtstreekse treinverbinding vanuit Mol, via Geel en Herentals, naar Brussel.


Griet kijkt uit naar…
 • …de Kerstshopping, kerstdagen en kerststallen in Geel. Tijdens de koopzondagen op zondag 20 en 27 december openen de Geelse handelaars hun deuren van 13u tot 18u.  Check de website www.geel.be voor de openingsuren van de kerststallen van o.m. Poiel en het stokt.

 • …de nieuwjaarsreceptie van stad Geel en OCMW Geel op 8 januari.

 • …de nationale nieuwjaarsreceptie van CD&V op 9 januari in Antwerpen.

 • …de nieuwjaarsreceptie van CD&V Geel op zaterdagavond 16 januari 2016 met als gastspreker Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege en vele andere CD&V nieuwjaarsrecepties in de provincie Antwerpen.

 • …een nieuw jaar met vele nieuwe kansen, contacten en warme momenten.


BEZOEK aan de Kamer

Het is mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan de Kamer.
Voor vragen of praktische afspraken: marjan.demuynck@kamer.cdenv.be


Contactgegevens

Griet Smaers
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
griet.smaers@kamer.cdenv.be griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
marjan.demuynck@kamer.cdenv.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be

zitdag: na afspraak