1. Nieuw statuut voor de student-ondernemer
 2. Leren uit terreuraanslagen en volle koers vooruit!
 3. Panama-papers
 4. Nieuws uit de Commissie Bedrijfsleven
 5. Besprekingen begrotingsaanpassing 2016 in volle gang
 6. Geel, Laakdal en Meerhout versterken samenwerking met VDAB
 7. Grie(t)ip
 8. Griet in actie
 9. Griet kijkt uit naar…
 10. Bezoek de Kamer
 11. Contactgegevens


Nieuw statuut voor de student-ondernemer

Het aantal werkende studenten zit sterk in de lift. Maar het bestaande statuut zorgt voor veel belemmeringen en afhakers. CD&V bepleit een soepeler regime voor studenten die hun eerste stappen als ondernemer willen zetten. Griet heeft deze week haar wetsvoorstel hiertoe ingediend.

Er moet een gelijk speelveld komen voor het statuut van een studentenjob en een student die onderneemt of wenst te ondernemen. Er zijn momenteel nog te veel ongelijkheden, wat een rem betekent op de ontwikkeling van het ondernemerschap.

Lees hier de opinie-bijdrage van Griet in Gazet van Antwerpen van vrijdag 8 april 2016, en hier het artikel in De Standaard van woensdag 8 juni 2016.

 


Leren uit terreuraanslagen en volle koers vooruit!

Dinsdag 22 maart was een zwarte dag voor ons land. Wij werden zwaar getroffen door terreur. Bij twee aanslagen, de eerste op de luchthaven van Zaventem, de tweede op een metrostel ter hoogte van het station Maalbeek, vielen 32 slachtoffers. De menselijke gevolgen waren immens. Ondertussen werd in de schoot van het Federale Parlement een onderzoekscommissie opgericht, die naar de oorzaken van de aanslagen zal zoeken, aanbevelingen voor de toekomst zal formuleren, maar ook verantwoordelijkheden kan aanwijzen.

Naast al het leed voor de vele slachtoffers en familieleden, zien we meer dan twee maanden verder nog andere gevolgen. Er is een zware economische impact. De horeca en de winkels, vooral in Brussel, maar ook in de rest van het land lijden onder die aanslagen en de gevolgen ervan.

Griet vroeg daarom aan Kris Peeters, minister van Economie, hoe groot de economische impact van de aanslagen is, en of de minister meer ondersteuningsmaatregelen zal nemen voor de horeca, handel en economie.

Alle regeringen hebben ondertussen beslist om in te zetten op positieve imagocampagnes. De federale regering heeft ook enkele economische ondersteuningsmaatregelen genomen, waaronder de mogelijkheid om beroep te doen op de regeling inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of economische redenen, en uitstel van betaling van RSZ-bijdragen.

Lees hier het volledige artikel.


Panama-papers

CD&V zet sterk in op een rechtvaardige, eenvoudiger en transparante fiscaliteit. Het internationale schandaal rond de “Panama-papers” is voor Griet en CD&V een reden te meer om ook de komende maanden en jaren dit thema op de agenda te blijven zetten. Daarom dat Griet plaatsvervangend lid is van de Bijzondere Commissie Panama Papers, zodat ze mee kan werken aan de creatie van een modernere wetgeving om zo de strijd tegen fiscale fraude te versterken.


Nieuws uit de Commissie Bedrijfsleven

Uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voortaan ook in het Engels
Op 26 mei keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat het binnenkort mogelijk maakt om op eenvoudig verzoek uittreksels uit de KBO ook in het Engels op te vragen. Bovendien zal dit mogelijk zijn tegen dezelfde kostprijs als vandaag. Tot nu toe kon een uittreksel uit de KBO enkel in de drie officiële landstalen worden aangevraagd. Griet werkte dit wetsvoorstel vanuit de meerderheid mee uit, en zorgt zo voor een verdere administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen.
 
Invoering van de panoramavrijheid
In de Commissie Bedrijfsleven werd het wetsvoorstel van Frank Wilrycx, Patricia Ceysens en Griet tot invoering van een panoramavrijheid goedgekeurd.
Een foto van het Atomium nemen en op Facebook delen zal in de toekomst niet auteursrechtelijk beteugeld kunnen worden. Een foto van een kunstwerk dat zich in de openbare ruimte bevindt, kan persoonlijk worden gedeeld, maar uiteraard niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Klik hier voor het integrale wetsvoorstel.


Besprekingen begrotingsaanpassing 2016 in volle gang

In de Commissie Financiën wordt momenteel de aanpassing van de begroting van 2016 besproken. Voor CD&V volgt Griet deze besprekingen op de voet. Belangrijk voor Griet is het op koers houden van onze begroting zoals afgesproken met Europa, geen lasten doorschuiven naar de toekomst, het laten kloppen van de financiering van de tax shift...

 


Geel, Laakdal en Meerhout versterken samenwerking met VDAB

De aanpak van de werkloosheid en de verhoging van de tewerkstellingskansen heeft sinds enkele jaren een hoge prioriteit in Geel, Laakdal en Meerhout. Daarom hebben het stads- en OCMW-bestuur van Geel en de gemeente- en OCMW-besturen van Laakdal en Meerhout met de VDAB een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
Geel zal nog meer inzetten op een goede arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden door krachten te bundelen. Het activeringsbeleid van het OCMW en de VDAB worden meer gestroomlijnd, studenten worden vroeg ingelicht over keuzes op de arbeidsmarkt en bijzondere aandacht gaat naar de participatie van kansengroepen.

Lees hier het volledige artikel.

Studiedag over inclusieve kinderopvang in Geel

Op 13 mei vond in Geel een studiedag plaats over inclusieve kinderopvang. De Stad Geel is een belangrijke trekker in de regio Kempen, met haar erkende opvang “De Bengelbende”. Samen met het Centrum Inclusieve Kinderopvang van Mol ondersteunt Geel de Kempense opvanginitiatieven.

 

Grie(t)ip

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

Otters en Flamingo’s (http://www.ottersenflamingos.be), tweedehands baby- en kinderkleding, mede opgestart door mijn voormalige medewerkster Marjan.

 

Griet in actie…
 • Interview voor Kanaal Z over wetsvoorstel student-ondernemer


 • De komende weken gaat Griet, net als haar collega-parlementsleden, op verschillende regiobesturen en in CD&V-afdelingen in debat over de ontwerp-congresteksten “het nieuwe wij”. Lees de ontwerp-congrestekst hier.


Griet kijkt uit naar…
 • …overwinningen van de Rode Duivels en vele live-uitzendingen van de Duivels-matchen op de Markt in Geel
 • … Dwars door Geel op 19 juni

 • … De braderij in Geel, van 22 tot en met 26 juni

 • … Geel Zomert (openluchtconcerten), iedere vrijdag in juli en augustus op De Bogaard in Geel. Bekijk hier het volledige programma.
 

BEZOEK aan de Kamer

Het is mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan de Kamer.
Voor vragen of praktische afspraken: philippe.vanbets@kamer.cdenv.be


Contactgegevens

Jaren heb ik trouw beroep kunnen doen op Marjan De Muynck als mijn parlementair medewerkster. Marjan is sinds 1 juni actief bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, en werkt daarnaast aan haar droom van een eigen zaak. Dank aan Marjan voor al die jaren fijne samenwerking. De contactgegevens van mijn nieuwe medewerker, Philippe, vindt u hieronder.

Griet Smaers
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
griet.smaers@kamer.cdenv.be

Philippe Van Bets
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
philippe.vanbets@kamer.cdenv.be

www.grietsmaers.be

zitdag: na afspraak