1. Derde taxshift verdient meer sérieux
 2. Zwangerschapsrust vrouwelijke ondernemers
 3. Sociale dumping bij zelfstandigen
 4. G – Care: samenwerking tussen OCMW’s en zorgverleners
 5. Start gezondheidsraad Geel
 6. Kunst en Cultuur voor elke Antwerpenaar, ook buiten de stad
 7. Grie(t)ip
 8. Griet in actie
 9. Griet kijkt uit naar…
 10. Bezoek de Kamer
 11. Contactgegevens


Derde taxshift verdient meer sérieux

Een derde taxshift moet over veel meer gaan dan een evaluatie van de notionele intrestaftrek of een verlaging van het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting. Griet pleit voor de nodige sérieux in het debat en adviseert alle betrokken partijen om zich niet te laten opjagen door de waan van de dag. Hoe je het ook draait of keert, een grondige hervorming zal ons (veel) tijd en energie kosten. Niet omdat er zeer fundamentele disputen tussen de partijen bestaan, maar wel omdat er verschillende accenten verzoend moeten worden. Het is niet omdat een bepaalde partij een lagere vennootschapsbelasting wil, dat de rest daar resoluut tegen is. Verder is ze er ook van overtuigd dat niemand voorstander is om een budgettair gat te slaan en de facturen door te schuiven naar de toekomst. En wie pleit er binnen deze meerderheid om onze KMO’s minder concurrentieel te maken?  Wij alvast niet.

Lees hier de volledige opinie van Griet.


Zwangerschapsrust vrouwelijke ondernemers

De combinatie arbeid en gezin is voor zelfstandigen vaak nog prangender dan voor werknemers. Vaak kunnen zelfstandigen hun zaak moeilijk loslaten, maar ook zij hebben recht om hun eigen zaak en werk met een gezin te combineren.
Er kunnen terecht vragen worden gesteld bij de huidige regeling moederschapsrust van zelfstandigen.

Op 21 januari lanceerde UNIZO de resultaten van een enquête bij haar leden over het sociaal statuut van de zelfstandigen, waarvan ook moederschapsrust een onderdeel is. Belangrijkste conclusie is dat zelfstandigen een langere moederschapsrust wensen voor zelfstandige moeders, met de mogelijkheid om ondertussen deeltijds te werken. Ook kan de vraag worden gesteld of tijdens de periode van moederschapsrust de zelfstandige niet kan worden vrijgesteld van de sociale bijdrage voor die periode. Naar aanleiding van de resultaten van die enquête stelde Griet een vraag in plenaire zitting aan bevoegd minister Borsus. In zijn antwoord geeft minister Borsus aan werk te zullen maken van maatregelen ter verbetering van de regelgeving van moederschapsrust bij zelfstandigen. Deze maatregelen zullen niet alleen betrekking hebben op de balans tussen privéleven en werk, maar zullen ook het vrouwelijk ondernemerschap in het algemeen aanmoedigen. Griet moedigt de maatregelen sterk aan en zal hiertoe de nodige initiatieven ondersteunen en ook zelf nemen.


Sociale dumping bij zelfstandigen

Binnen Europa is België het land met het hoogste percentage aan binnenkomende gedetacheerde werknemers, namelijk 3.6% van de beroepsbevolking, het Europees gemiddelde bedraagt 0,7%.
Sociale dumping bij zelfstandigen via detachering moet een belangrijk thema zijn op de beleidsagenda. Die detachering veroorzaakt immers oneerlijke concurrentie voor onze zelfstandigen, bedrijven en KMO’s.

Griet stelde hierover een vraag aan bevoegd minister Willy Borsus, die de problematiek erkend en er ook de nodige aandacht aan wil schenken. Op vraag van Griet zal hierover in de commissie Bedrijfsleven een gedachtewisseling georganiseerd worden en van daaruit kan een actieplan opgesteld en uitgewerkt worden om sociale dumping ook bij zelfstandigen tegen te gaan.

Lees hier het volledige artikel.


G – Care: samenwerking tussen OCMW’s en zorgverleners

Gezondheidszorg toegankelijker maken voor kwetsbare personen en de samenwerking tussen de OCMW’s en artsen bevorderen zijn de speerpunten van de projecten ‘Zorg tot zorg’ en ‘G-Care’ van de OCMW’s van zorgregio Geel-Laakdal-Meerhout en Balen-Dessel-Mol-Retie. Hiermee slaan ze in 2016 een brug tussen de OCMW’s en gezondheidszorg. Dankzij provinciale impulssubsidies worden twee projectmedewerkers aangeworven om dit te realiseren.
De Dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Antwerpen schreef in 2015 een projectoproep uit voor initiatieven die via versterkte of vernieuwde samenwerking willen inzetten op het verhogen van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor kwetsbare personen. Hiermee creëerden zij een kader voor organisaties om vanuit hun eigen insteek initiatieven te nemen om gezondheidszorg in de eerste lijn meer toegankelijk te maken. Met het Sociaal Huis Geel zullen we de komende 2 jaren hier stappen voorwaarts zetten.

Lees hier het volledige artikel.


Start gezondheidsraad Geel

Op 23 februari jl. organiseerde het Sociaal Huis Geel voor de 1ste maal een ronde tafel ‘lokaal gezondheidsbeleid’. Het stadsbestuur werkt aan de uitbouw van een lokaal gezondheidsbeleid en wil als barmhartige stede in 2016 inzetten op een meer toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor de Gelenaar.
Geel start op 21 maart met een eerste gezondheidsraad, die de bewaking en uitvoering zal verzorgen van het Geelse gezondheidsbeleid, samen met de zorgberoepen en zorgpartners.
Een gezond Geel voor iedereen zal mijn leidmotief zijn de komende jaren.


Kunst en Cultuur voor elke Antwerpenaar, ook buiten de stad

Vlaanderen investeert vandaag in uitvoering van het kunstendecreet voor de periode tot en met 2016 71,68 miljoen euro in kunst in de provincie Antwerpen. 93,34 procent daarvan gaat naar organisaties of instellingen die in de stad Antwerpen gevestigd zijn. Het arrondissement Antwerpen is goed voor 56 procent van de inwoners. De twee andere arrondissementen (Mechelen en Turnhout), die samen 46 procent van de inwoners tellen, krijgen slechts 6,66 procent van de kunstensubsidies. Daarbij wordt het arrondissement Turnhout (dat groter is dan Mechelen) nog stiefmoederlijker behandeld (2,89 procent tegenover 3,77 procent). Ook de Turnhoutse stadsregio – die nochtans groter is dan Mechelen stad – krijgt met 1 procent van de subsidies bijna een vierde minder Vlaamse subsidies dan Mechelen (3,5 procent). Het wegvallen van de provinciale subsidies en het risico dat de spreiding van kunstproducties moeilijker zal verlopen, maken dat de inwoners van de regio’s Kempen en Mechelen veel meer dan vroeger aangewezen zullen zijn op Antwerpen wanneer zij een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde voorstelling, concert of tentoonstelling willen bezoeken.

De vraag rijst of Vlaanderen dergelijke evolutie wenst? Griet schreef hierover een opiniestuk in Gazet van Antwerpen en zal, samen met haar collega’s in het Vlaams parlement, oproepen voor meer ondersteuning van kunstgezelschappen en initiatieven die kwaliteitsvol en toegankelijk zijn in de hele Provincie Antwerpen.

Lees hier het volledige artikel.


Grie(t)ip

In deze nieuwsbriefrubriek geeft Griet een leuke tip, “een Grie(t)ip”. Het kan een boek zijn dat je zeker moet lezen, een adresje waar het overheerlijk culinair genieten is, een uitstap die de moeite waard is, enz.

Geel Centrum vzw houdt tijdens het weekend van 11/12/13 maart ’16 voorjaarsopendeur. Op zondag 13 maart zullen de winkels geopend zijn van 13u00 tot 18u00 en met wat geluk kan je tegen dan ergens op een terrasje in de zon terecht bij de Geelse Horeca.

Tot dan?


Griet in actie…
 • Op 12 februari was Griet met heel wat collega parlementsleden aanwezig op de Agridagen in Ravels. Het waren succesvolle dagen voor Ravels, zeker voor de landbouwgemeenschap. (foto)


 • Op vrijdag 19 februari werden de positieve resultaten van de 1ste proefboring in het kader van het Geothermie - project bij VITO voorgesteld. Er werd een fantastisch musical spektakel door Stem - studenten opgevoerd over een groenere energie toekomst door geothermie. Griet was getuige van deze voorstelling en steunt enthousiast dit waardevol Kempens energieproject. Hoop op een groene toekomst voor de Kempen en Vlaanderen.


 • Tuinhier Geel vierde haar 75 – jarig bestaan met een feestzitting op zondag 21 februari. Griet vierde met hen mee en wenste de vereniging nog vele jaren aan inzet.

 

 

 


Griet kijkt uit naar…
 • …de eerste Geelse gezondheidsraad op maandag 21 maart; kandidaten kunnen zich nog melden via ria.hermans@geel.be

 • …Palmenmarkt in Geel van 18 tot 22 maart

 • …Paaseieren en Palingfeesten (dorp in de kijker Sint – Amands, Geel) op 3 april


BEZOEK aan de Kamer

Het is mogelijk om met een groep (klein of groot) een begeleid bezoek te brengen aan de Kamer.
Voor vragen of praktische afspraken: marjan.demuynck@kamer.cdenv.be


Contactgegevens

Griet Smaers
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
griet.smaers@kamer.cdenv.be griet@grietsmaers.be

Marjan De Muynck
Kamer van volksvertegenwoordigers

Natieplein 2
1008 Brussel
Tel: 02/549.85.63

e-mail:
marjan.demuynck@kamer.cdenv.be
marjan@grietsmaers.be

www.grietsmaers.be

zitdag: na afspraak